Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022

05/04/2022

Quang cảnh hội nghị

.

Sáng ngày 29/3/2022, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mỹ Trang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trương Công Hòa – Phó Chủ tịch HĐND huyện. 
Trong năm 2021, phong trào thi đua của huyện Sơn Tịnh đã phát triển rộng khắp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Kinh tế của huyện trong năm 2021 có tốc độ tăng trưởng khá; các lĩnh vực xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tính đến năm 2021, toàn huyện có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 11 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. UBND huyện tiếp tục thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, trong đó có chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ y tế cho hộ nghèo, chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. Nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện ngày càng đi vào nề nếp, có hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân trong giải quyết thủ tục hành chính,…
Trong năm 2022, huyện Sơn Tịnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác khen thưởng. Huyện tổ chức triển khai kịp thời các phong trào thi đua toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, đảm bảo các mục tiêu về an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện giảm nghèo bền vững gắn với sự nghiệp y tế, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới. Xây dựng và lựa chọn điển hình tiên tiến tiêu biểu, toàn diện để nêu gương học tập, nhân rộng toàn huyện. 
Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu đã báo cáo tham luận trong phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021. 

 

UBND huyện Sơn Tịnh đã trao tặng và truy tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Sơn Tịnh đã trao tặng và truy tặng Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày của Thủ tướng Chính phủ cho 7 cá nhân của huyện đã nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” của Bộ Nội vụ cho 6 cá nhân đã có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành Văn thư, Lưu trữ nhà nước. 
Cũng nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ xã Tịnh Đông đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2021 và tặng bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021; UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 2020 - 2021. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho tập thể trường THCS Tịnh Thọ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, tiêu biểu dẫn đầu trong phong trào thi đua năm học 2020 - 2021. UBND tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 1 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua, giai đoạn (từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021). UBND huyện Sơn Tịnh tặng Giấy khen cho 20 tập thể các cơ quan, đơn vị thuộc các Khối, Cụm thi đua huyện đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2021. 
Tại hội nghị, UBND huyện đã tổ chức ký kết giao ước thi đua với các đơn vị trong toàn huyện. Theo đó, huyện phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mỹ Trang  - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện các phong trào thi đua năm 2021 của huyện. Để công tác thi đua, khen thưởng của huyện đạt kết quả cao hơn nữa trong năm 2022, đống chí Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các phòng, ban, các xã trong huyện cần tiếp tục kiên trì thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng và nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp, ngành đối với công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời, đổi mới hình thức, nội dung phát động phong trào thi đua; tăng cường sự phối hợp và trách nhiệm giữa các đơn vị nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phong trào thi đua; xác định rõ chủ đề, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện đối với phong trào thi đua, các tiêu chí đánh giá thi đua phải bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền về mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; nêu gương các điển hình tiên tiến và phổ biến, nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong thực tế. 
 

Kim Cúc – Đức Văn

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 760

Tổng số lượt xem: 721451