Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

I. CHI CỤC THUẾ KHU VỰC QUẢNG NGÃI - SƠN TỊNH
- Địa chỉ liên hệ: 54 Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Số điện thoại: 0255. 3821071.
- Email: vanthu_qng.qng@gdt.gov.vn.
1. Lãnh đạo đơn vị:
a) Họ và tên: Phạm Tuấn Hùng - Phó Chi cục trưởng (Phụ trách Chi cục Thuế Khu vực Quảng Ngãi - Sơn Tịnh).
- Điện thoại để bàn: 0255.3821073.
- Di động: 0914027584.
- Email: pthung.qng@gdt.gov.vn.
b) Họ và tên: Trịnh Văn Dũng - Phó Chi cục trưởng.
- Điện thoại để bàn: 0255.3713993.
- Di động: 0914241690.
- Email: tvdung.qng@gdt.gov.vn.
c) Họ và tên: Nguyễn Hồng Huân - Phó Chi cục trưởng.
- Điện thoại để bàn: 0255.3831081.
- Di động: 09866802547.
- Email: nhhuan.qng@gdt.gov.vn.
d) Các bộ phận chuyên môn:
- Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ: 0255.3821071.
- Đội Kê khai kế toán thuế - Tin học - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế: 
0255.3820077.
- Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế - Trước bạ - Thu khác: 0255.3821075.
- Bộ phận Một cửa tại huyện Sơn Tịnh: 0255.3674327.
- Đội Kiểm tra thuế số 1: 0255.3831600.
- Đội Kiểm tra thuế số 2: 0255.3823626.
- Đội Quản lý thuế liên phường số 1(gồm các phường Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong): 02553820918.
- Đội Quản lý thuế liên phường số 2 (gồm các phường Trần Phú, Quảng Phú, Chánh Lộ, Nghĩa Lộ): 0255.3825576.
- Đội Quản lý thuế liên xã phường số 3 (gồm phường Nghĩa Chánh, các xã: Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng, Nghĩa Hà, Nghĩa An, Nghĩa Phú): 0255.3827879.
- Đội Quản lý thuế liên xã phường số 4 (gồm phường Trương Quang Trọng và các xã: Tịnh Ấn Đông, Tịnh Ấn Tây, Tịnh An, Tịnh Châu, Tịnh Long, Tịnh Thiện, Tịnh Khê, Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa): 0255.3679599.
- Đội Quản lý thuế liên xã số 5 (gồm các xã: Tịnh Hà, Tịnh Thọ, Tịnh Phong, Tịnh Sơn): 0255.3842142.
- Đội Quản lý thuế liên xã số 6 (gồm các xã: Tịnh Giang, Tịnh Đông, Tịnh Minh, Tịnh Bắc, Tịnh Hiệp, Tịnh Trà, Tịnh Bình): 0255.3843777.
2. Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:
Chi cục Thuế Khu vực Quảng Ngãi – Sơn Tịnh là tổ chức trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn TP Quảng Ngãi và huyện Sơn Tịnh theo quy định của pháp luật.

 

II. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN SƠN TỊNH

- Địa chỉ liên hệ: 02 Nguyễn Văn Linh, P.Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi
- Số điện thoại: 0255.3842216
- Email: sontinh.qni@moj.gov.vn
1. Lãnh đạo cơ quan
a) Chi cục trưởng: Nguyễn Văn Tính
- Số điện thoại: 0255.367.3049
- Di động: 098.222.02.45
- Email: tinhnv.qni@moj.gov.vn
b) Phó Chi cục trưởng: Vũ Tiến Trung
- Số điện thoại: 
- Di động: 0979.865.313
- Email: trungvt.qni@moj.gov.vn
c) Các bộ phận chuyên môn: 
- Chấp hành viên: Đỗ Kỉnh Chương - số ĐT: 0935.310.145
- Chấp hành viên: Nguyễn Thị Ngọc Hương - số ĐT: 0903.537.667
2. Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan: Trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định theo quy định tại Điều 35 của Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014).

 

III. ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 3

- Địa chỉ: Số 04 Nguyễn Văn Linh, P.Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi
- Số điện thoại: 0255.3842154  - 0913.470.263
1. Lãnh đạo đơn vị:
a) Đội trưởng: Nguyễn Xuân Thắng
- SĐT: 0913.470.263
- Email: thangnx@dms.gov.vn
b) Phó Đội trưởng: Nguyễn Hữu Việt
- SĐT: 0975.256.100
- Email: vietnh@dms.gov.vn
    Phó Đội trưởng: Bùi Thị Thu
- SĐT: 0914.166.700
- Email: thubt@dms.gov.vn
2. Tóm tắt chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị: 
Đội Quản lý thị trường số 3 trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi, trực tiếp thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp và lĩnh vực khác được giao trên địa bàn 03 huyện Sơn Tịnh, Sơn Hà, Sơn Tây.

 

IV. TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH
- Địa chỉ mới: Xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Số điện thoại: 0255.3842696
- Địa chỉ trang tin điện tử: sontinh.quangngai@toaan.gov.vn
1. Lãnh đạo cơ quan:
a) Chánh án: Nguyễn Thị Mỹ Dung
- Số điện thoại di động: 091.9423477
- Email: nguyenthimydung77@gmail.com
b) Phó Chánh án: Nguyễn Thị Nga
- Số điện thoại di động: 091.416.3867
- Email: nguyenngata67@gmail.com
c) Các bộ phận chuyên môn: Văn phòng
- Điện thoại: 0255.3842696
2. Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:
Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án:
- Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.
- Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Bằng hoạt động của mình, Tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.
- Tòa án nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật; xem xét đầy đủ, khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình tố tụng; căn cứ vào kết quả tranh tụng ra bản án, quyết định việc có tội hoặc không có tội, áp dụng hoặc không áp dụng hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định về quyền và nghĩa vụ về tài sản, quyền nhân thân.
Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành.

 

V. KHO BẠC NHÀ NƯỚC SƠN TỊNH
- Địa chỉ liên hệ: Xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Số điện thoại: 
- Email: 
1. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị: 
a) Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hà
- Điện thoại để bàn: 02553842198
- Di động: 
- Email:
b) Phó Giám đốc: Huỳnh Tấn Sang
- Điện thoại để bàn: 0255674481
- Di động: 0914120250
- Email:
c) Các bộ phận chuyên môn:
- Điện thoại để bàn: 0255842164 
2. Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị: 
* Chức năng:
- Kho bạc Nhà nước huyện Sơn Tịnh là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi, có chức năng thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Kho bạc Nhà nước huyện Sơn Tịnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.
* Nhiệm vụ:
- Tổ chức thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước cấp huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo quy định của pháp luật: 
+ Tập trung và phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện việc thu nộp vào quỹ ngân sách nhà nước các khoản tiền do các tổ chức và cá nhân nộp tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện; thực hiện điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách theo quy định;
+ Thực hiện kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
+ Quản lý tiền, tài sản, ấn chỉ đặc biệt, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.
- Thực hiện giao dịch thu, chi tiền mặt và các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.
- Thực hiện công tác kế toán ngân sách nhà nước. 
- Thực hiện công tác điện báo, thống kê về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định; xác nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước cấp huyện. Tổng hợp, đối chiếu tình hình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phát sinh với các đơn vị liên quan tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.
- Quản lý ngân quỹ nhà nước tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo chế độ quy định: Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp huyện; Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản của Kho bạc Nhà nước cấp huyện tại ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn để thực hiện các nghiệp vụ thu, chi, thanh toán của Kho bạc Nhà nước theo chế độ quy định; Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán thanh toán liên kho bạc theo quy định.
- Thực hiện công tác phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ theo quy định.
- Thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.
- Thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.
- Quản lý đội ngũ công chức, lao động hợp đồng; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, quản trị, tài vụ tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.
- Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hoá hoạt động Kho bạc Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ khách hàng.
- Quản lý các điểm giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh giao.
 
 
VI. NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM ( AGRIBANK ) – CHI NHÁNH HUYỆN SƠN TỊNH QUẢNG NGÃI.
- Địa chỉ liên hệ : Tổ dân số Liên Hiệp 2C, P. Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Số điện thoại để bàn : 0255. 3842137
- Email : 
1. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị : 
a) Trưởng ( hoặc tương đương ) : Đinh Xuân Sơn
- Điện thoại để bàn : 0255. 842138
- Di động : 0983831455
- Email : sondinhxuan@agribank.com.vn
b) Phó ( hoặc tương đương ) :
b.1 Nguyễn Thị Cẩm Lai
- Điện thoại để bàn : 0255. 3841428
- Di động : 0986174043
- Email : camlai35@gmail.com
b.2  Hồ Ngọc Thưởng
- Điện thoại để bàn : 0255. 3842137
- Di động : 0914012469
- Email : thuonghongoc@agribank.com.vn
c) Các bộ phận chuyên môn :
Phòng Kế toán và Ngân quỹ
- Điện thoại để bàn : 0255. 3842137
Phòng Kế hoạch kinh doanh 
- Điện thoại để bàn : 0255. 3841205
Phòng giao dịch Ba Gia
- Điện thoại để bàn : 0255. 3844694
Phòng giao dịch Sơn Mỹ
- Điện thoại để bàn : 0255. 3843225
2. Tóm tắt vị trí và chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị : 
Agribank Chi nhánh huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi hiện có số lao động là 31 người, trong đó có 13 nam, 18 nữ, có 2 phòng nghiệp vụ là phòng Kế hoạch Kinh doanh và phòng Kế toán &Ngân quỹ tại Hội sở huyện, 2 phòng Giao dịch đóng trụ sở tại xã Tịnh Bắc và xã Tịnh Khê. Cơ quan có tổ chức công đoàn trực thuộc công đoàn cơ sở Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi và tổ chức đoàn thanh niên trực thuộc chi đoàn khối cơ quan Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi. Hoạt động của Chi nhánh chủ yếu là huy động vốn tạm thời nhàn rỗi trong nhân dân và các tổ chức để đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng (chủ yếu là nông dân), phát triển các sản phẩm dịch vụ như thanh toán trong nước và quốc tế, bảo hiểm ABic, dịch vụ E-Mobie banking, dịch vụ WU v.v...
ipv6 ready