Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

THÔNG BÁO

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

 

           Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

          - Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính... .

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống Nhân dân.

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

- Gửi qua Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/phananhkiennghi/pakn-gui-pakn.html

- Gửi đến cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, số 52 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (số fax: 0255 3822 217).

- Số điện thoại chuyên dùng: 0255 3718 200 (Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh).

- Địa chỉ thư điện tử: pakn@quangngai.gov.vn

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Tải về file Thông báo

 

 

THÔNG BÁO

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN SƠN TỊNH NĂM 2023

Tải về file Thông báo

 

 

 
THÔNG BÁO
Về việc công khai đường dây nóng điện thoại, hộp thư điện tử, website tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Sơn Tịnh
 
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh công khai đường dây nóng điện thoại, hộp thư điện tử, website tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Sơn Tịnh, như sau:
1. Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân
- Ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch UBND huyện; số điện thoại: 0914 241478;
- Ông Lê Văn Thảo - Phó Chủ tịch UBND huyện; số điện thoại: 0905 262467;
- Ông Phạm Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện; số điện thoại: 0913 692557.
2. Địa chỉ hộp thư điện tử (email) và Cổng thông tin điện tử (website) tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân
- Địa chỉ hộp thư điện tử (email): sontinh@quangngai.gov.vn
- Website: https://sontinh.quangngai.gov.vn/ tại chuyên mục "Hỏi đáp - Liên hệ".
Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh thông báo cho các tổ chức, cá nhân được biết để liên hệ khi cần thiết./.
 
ipv6 ready