Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN SƠN TỊNH
 
Địa chỉ: Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 0553.677.203. Email: hoichuthapdohuyensontinh@gmail.com
 
Chủ tịch: ông Phạm Xuân. Điện thoại: 0553.843.341 - 0974.565.430
Phó Chủ tịch: Mai Hữu Thạnh.  Điện thoại: 055.3671.237 - 01682.480.729
Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ:
 
1. Tôn chỉ mục đích:
- Hội Chữ thập đỏ là một tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng, Hội tập hợp mọi người Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, tôn giáo, nam nữ để làm công tác nhân đạo. Hội vận động các cá nhân, tổ chức cùng tham gia các phong trào tương thân, tương ái, hoạt động nhân đạo, phát triển, nâng cao tình nhân ái, phục vụ đời sống, sức khỏe nhân dân, trong đó ưu tiên những người khó khăn nhất.
- Mục đích của Hội  là nhân đạo, hòa bình, hữu nghị, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
- Hội là thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, thành viên của phong trào CTĐ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.
- Hội hoạt động trong phạm vi cả nước, theo hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, theo Điều lệ Hội và 07 nguyên tắc cơ bản của phong trào CTĐ quốc tế: Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự  nguyện, Thống nhất, Toàn cầu.
2. Nhiệm vụ của Hội
- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội, các chương trình nhân đạo xã hội của Nhà nước, trong các lĩnh vực: cứu trợ nhân đạo, phòng ngừa và ứng phó thảm họa, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân thiên tai, nạn nhân chiến tranh, những người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa; giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn vươn lên hòa nhập cộng đồng.
- Tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, các chương trình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng của  Nhà nước trong các lĩnh vực: sơ cấp cứu ban đầu, vận động hiến máu cứu người; trồng và sử dụng cây thuốc nam; tham gia phong trào vệ sinh phòng bệnh, bảo vệ môi trường; phòng chống dịch bệnh và các tệ nạn xã hội.
- Xây dựng Hội vững mạnh, phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ và tình nguyện viên chữ thập đỏ.
ipv6 ready