Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

I. TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN SƠN TỊNH
- Địa chỉ liên hệ: Xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Số điện thoại: 0255 3842118; 0255 3671013
- Email: tkn-sontinh@quangngai.gov.vn.
1. Giám đốc: Phạm Văn Tùng
- Điện thoại để bàn: 0255 3842118
- Di động: 0905 759089
2. Phó Giám đốc: Ngô Thanh Phương
- Di động: 0913 195399
3. Phó Giám đốc: Nguyễn Trung Thành
Di động: 0905 112551

 

II. TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - VĂN HÓA - THỂ THAO HUYỆN SƠN TỊNH
- Địa chỉ: Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Số điện thoại: 0255 3671008; 0255 3671098
- Email: vhtttt-sontinh@quangngai.gov.vn; dtt-sontinh@quangngai.gov.vn
1. Giám đốc: Tôn Thị Bích Khuê
- Điện thoại để bàn: 0255 3671008
- Di động: 0905 003940

 

III. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN SƠN TỊNH

- Địa chỉ liên hệ: TDP Trường Thọ Đông B, P. Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi.
- Số điện thoại để bàn: 02556.559.555
- Email: hoichuthapdohuyensontinh@gmail.com
1. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị:
a) Chủ tịch: Phạm Xuân
- Điện thoại để bàn: 02556.559.555
- Di động: 0974.565.430
b) Phó Chủ tịch: Trần Dương
- Điện thoại để bàn: 0255 3671098
- Di động: 0946 768 645
2. Tóm tắt vị trí và chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị 
2.1. Tôn chỉ, mục đích, địa vị pháp lý
a) Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội hoạt động nhân đạo của quần chúng; Hội tập hợp mọi người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, không phân biệt thành phần, dân tộc, tôn giáo, giới tính để làm nhân đạo.
b) Mục đích cao cả của Hội là nhân đạo, hòa bình, hữu nghị, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
c) Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi niềm đỏ quốc tế.
d) Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là Hội Chữ thập đỏ quốc gia duy nhất tại Việt Nam; hỗ trợ các cơ quan nhà nước trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và biểu trưng riêng.
đ) Hội hoạt động trong phạm vi cả nước, theo Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều lệ Hội và 7 nguyên tắc cơ bản của phong trào Chữ thập đỏ quốc tế: Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất, Toàn cầu.
2.2. Chức năng của Hội:
a) Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội và cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ.
b) Nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo; tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.
3. Nhiệm vụ của Hội:
a) Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hoạt động Chữ thập đỏ, hoạt động nhân đạo và các văn bản pháp luật có liên quan; phổ biến kiến thức, cung cấp thông tin, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.
b) Vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia hoạt động chữ thập đỏ về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; sơ cấp cứu ban đầu; vận động hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; tuyên truyền các giá trị nhân đạo.
c)Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác do nhà nước giao.
4. Quyền hạn của Hội
a) Tham gia xây dựng chính sách pháp luật có liên quan đến nhân đạo
b) Tham gia thực hiện một số dịch vụ công thuộc lĩnh vực hoatjndodongj của Hội theo quy định của pháp luật.
c) Tiếp nhận tài trợ, tổ chức các hoạt động gây quỹ theo quy định của pháp luật, được cấp kinh phí hoạt động và kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ do Nhà nước giao.
d) Tập hợp, nghiên cứu ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ gửi tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.

 

 

 

ipv6 ready