Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH
 
- Địa chỉ:       Quốc lộ 24B, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thọai:  0255 3842 168
- Email:         hdnd-sontinh@quangngai.gov.vn
 
1. Chủ tịch HĐND:
- Đồng chí: Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Điện thoại: 0905 191933

2. Phó Chủ tịch HĐND:
- Đồng chí Trương Công Hòa - Ủy viên BTV Huyện ủy
Điện thoại: 0973 655 074
 
3. Các Ban HĐND
a) Ban Kinh tế - Xã hội
- Đ/c: Lương Đình Tiến - Phó trưởng Ban
Điện thoại: 0984 740747
* Thành viên:
- Đ/c: Nguyễn Thị Cẩm - Bí thư Huyện đoàn Sơn Tịnh
Điện thoại: 0935 022660
- Đ/c: Nguyễn Sơn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tịnh Hiệp
Điện thoại: 0369 493937
 
b) Ban Pháp chế
- Đ/c: Nguyễn Thái Sơn - Phó trưởng Ban
Điện thoại: 0935 258549/0913 242346
* Thành viên:
- Đ/c: Trương Sông Trà - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Điện thoại: 0919 416711
- Đ/c: Võ Tấn Trung - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Điện thoại: 0919 715944/0978 045016
- Đ/c: Trịnh Đức Sở - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Đông
Điện thoại: 0979 341129
 
 
 
ipv6 ready