Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Đồng chí Tạ Công Dũng - Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh làm việc tại các xã

28/03/2019

Trong thời gian 2 ngày 20 và 21/3/2019, đồng chí Tạ Công Dũng - Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh đã về làm việc tại 3 xã Tịnh Hiệp, Tịnh Bình, Tịnh Thọ để nắm tình hình hoạt động tại địa phương

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Tịnh Hiệp Tại buổi làm việc, các xã đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong quý 1/2019. Trong quý I năm 2019, kinh tế của các xã tiếp tục được duy trì và phát triển, các nhiệm vụ năm 2019 được tập trung triển khai đầy đủ, kịp thời; các công trình xây dựng được tập trung khẩn trương thi công; sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản đúng theo kế hoạch; công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường tiếp tục chấn chỉnh theo quy định của pháp luật; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, giữ vững và ổn định; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và sẳn sàng chiến đấu được đảm bảo; công tác tiếp dân, tư pháp, tổ chức chính quyền, văn hóa –xã hội tiếp tục được duy trì; công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, an sinh xã hội được thực hiện chu đáo; các loại dịch bệnh được.  Tại buổi làm việc, UBND các xã cũng nêu ra nhiều khó khăn, kiến nghị cần huyện giải quyết như hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường, các tuyến kênh mương nội đồng đã xuống cấp; hỗ trợ kinh phí cho các xã đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn do nguồn thu của các xã đều thấp; hiện nay còn nhiều diện tích đất của người dân gặp khó khăn, vướng mắc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kinh phí thực hiện dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng thấp gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Việc mua sắm tài sản công tập trung thực hiện theo các văn bản của tỉnh, huyện chỉ đạo, gây khó khăn cho xã trong quá trình sửa chữa, mua sắm mới không được kịp thời.  Đồng chí Tạ Công Dũng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại xã Tịnh Hiệp Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với các xã, đồng chí Tạ Công Dũng - Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận các ý kiến và sẽ chỉ đạo các phòng ban giải quyết trong thời gian đến.