Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Chi tiết thủ tục

Tên thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
Loại thủ tục LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
Cơ quan thực hiện Công an huyện
Cấp thực hiện
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ
Biểu mẫu tờ khai
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
Mức độ 2
Lệ phí
Phí
Cơ sở pháp lý
Danh sách biểu mẫu Không có file đính kèm