Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Thông báo số 73/TB-UBND ngày 18/3/2015 của UBND huyện

Thông báo số 73/TB-UBND ngày 18/3/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

Kết luận của đồng chí Phạm Đông - PCT UBND huyện tại buổi làm việc với Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi về xác định ranh giới điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, giai đoạn 1 và xử lý, giải quyết một số nội dung liên quan. Tải về
Thông báo số 68/TB-UBND ngày 12/3/2015 của UBND huyện

Thông báo số 68/TB-UBND ngày 12/3/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Kết luận của đồng chí Phạm Vinh - CT UBND huyện tại cuộc họp bàn giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc giao đất trái thẩm quyền tại xã Tịnh Bình. Tải về
Kế hoạch sử dụng đất 2015 huyện Sơn Tịnh

Kế hoạch sử dụng đất 2015 huyện Sơn Tịnh

12:00 15/04/2015

t-links --> - Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 24/02/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của UBND huyện Sơn Tịnh. Tải về
Lịch tuần 15

Lịch tuần 15

12:00 14/04/2015

t-links --> Tệp đính kèm
Thông báo số 03/TB-UBND ngày 07/01/2015 của UBND huyện

Thông báo số 03/TB-UBND ngày 07/01/2015 của UBND huyện

12:00 13/04/2015

t-links --> Kết luận của đồng chí Lữ Xuân Ánh - PCT UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2014 - 2015. Tải về

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3024

Tổng số lượt xem: 801986