Truy cập nội dung luôn
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
241 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân chăm sóc TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
242 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
243 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng) TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
244 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
245 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
246 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
247 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
248 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
249 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
250 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
251 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
252 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
253 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
254 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
255 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
256 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
257 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
258 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
259 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
260 Cho phép trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
261 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
262 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
263 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
264 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
265 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
266 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
267 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
268 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
269 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
270 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO