Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
181 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg TTHC chưa cung cấp DVCTT Bảo hiểm xã hội huyện LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH
182 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích TTHC chưa cung cấp DVCTT Bảo hiểm xã hội huyện LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH
183 Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng TTHC chưa cung cấp DVCTT Bảo hiểm xã hội huyện LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH
184 Giải quyết hưởng chế độ thai sản TTHC chưa cung cấp DVCTT Bảo hiểm xã hội huyện LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH
185 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT TTHC chưa cung cấp DVCTT Bảo hiểm xã hội huyện LĨNH VỰC CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT
186 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT TTHC chưa cung cấp DVCTT Bảo hiểm xã hội huyện LĨNH VỰC THU BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
187 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH TTHC chưa cung cấp DVCTT Bảo hiểm xã hội huyện LĨNH VỰC THU BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
188 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT TTHC chưa cung cấp DVCTT Bảo hiểm xã hội huyện LĨNH VỰC THU BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
189 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
190 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
191 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
192 Xử lý đơn tại cấp huyện TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC XỬ LÝ ĐƠN
193 Tiếp công dân tại cấp huyện TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN
194 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND huyện TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG
195 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
196 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
197 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
198 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
199 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
200 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
201 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với: Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; động vật rừng được gây nuôi trong nước; bộ phận, dẫn xuất của chúng TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
202 Cấp giấy phép vận chuyển gấu TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
203 Đóng dấu búa kiểm lâm TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
204 Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
205 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
206 Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
207 Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
208 Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với cộng đồng dân cư thôn TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
209 Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
210 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
ipv6 ready