Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
81 Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
82 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
83 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
84 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
85 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
86 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
87 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
88 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
89 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
90 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
91 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
92 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
93 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
94 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
95 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
96 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
97 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
98 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
99 Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
100 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp xã LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 338

Tổng số lượt xem: 717412