Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
461 Hội tự giải thể Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘI
462 Công nhận ban vận động thành lập hội Dịch vụ công cấp 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện LĨNH VỰC HỘI

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 328

Tổng số lượt xem: 717411