Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Thông báo số 40/TB-UBND ngày 03/02/2015 của UBND huyện

Thông báo số 40/TB-UBND ngày 03/02/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Kết luận của đồng chí Phạm Đông - PCT UBND huyện tại buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Lưới điện miền Trung về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án Tiểu dự án Nâng cao độ tin cậy cung cấp lưới điện Trung áp Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn huyện Sơn Tịnh. Tải về
Thông báo số 35/TB-UBND ngày 28/01/2015 của UBND huyện

Thông báo số 35/TB-UBND ngày 28/01/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Kết luận của đồng chí Phạm Đông - PCT UBND huyện tại buổi làm việc với Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi để giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi. Tải về
Thông báo số 10/TB-UBND ngày 20/01/2015 của UBND huyện

Thông báo số 10/TB-UBND ngày 20/01/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Kết luận của đồng chí Phạm Đông - PCT UBND huyện tại buổi làm việc với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Điện và Môi trường huyện. Tải về
Thông báo số 39/TB-UBND ngày 03/02/2015 của UBND huyện

Thông báo số 39/TB-UBND ngày 03/02/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Kết luận của đồng chí Lữ Xuân Ánh - PCT UBND huyện tại Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Sơn Tịnh năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015. Tải về
Thông báo số 31/TB-UBND ngày 23/01/2015 của UBND huyện

Thông báo số 31/TB-UBND ngày 23/01/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Kết luận của đồng chí Phạm Vinh - CT UBND huyện tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. Tải về
Thông báo số 45/TB-UBND ngày 09/02/2015 của UBND huyện

Thông báo số 45/TB-UBND ngày 09/02/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

Kết luận của đồng chí Phạm Vinh - CT UBND huyện tại cuộc họp trực báo về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh.  Tải về
Thông báo số 43/TB-UBND ngày 05/02/2015 của UBND huyện

Thông báo số 43/TB-UBND ngày 05/02/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

Kết luận của đồng chí Phạm Vinh - CT UBND huyện Sơn Tịnh tại cuộc họp bàn giải quyết một số tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi. Tải về
 Thông báo số 51/TB-UBND ngày 13/02/2015 của UBND huyện

 Thông báo số 51/TB-UBND ngày 13/02/2015 của UBND huyện

12:00 16/04/2015

t-links --> Kết luận của đồng chí Lữ Xuân Ánh - PCT UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện tại cuộc họp trực báo tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 201 - 2015 và triển khai một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Tải về