Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh tổ chức họp về củng cố Bộ phận Một cửa và công tác cải cách hành chính

10/05/2022

Quang cảnh cuộc họp

.

Chiều ngày 28/4/2022, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức họp về củng cố Bộ phận Một cửa và công tác cải cách hành chính. Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện. 
Từ đầu năm 2022 đến nay, hoạt động của Bộ phận Một cửa UBND huyện cơ bản đảm bảo được yêu cầu và có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ xử lý hồ sơ đúng hạn của 4 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ năm 2021. Tính đến ngày 25/4/2022, hồ sơ đúng hạn đạt tỷ lệ 73,18%. Tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử trong thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Bộ phận Một cửa ngày càng đi vào nền nếp, đảm bảo yêu cầu văn hóa công sở. Bộ phận Một cửa UBND huyện ngày càng phát huy hiệu quả, chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu và sự hài lòng của tổ chức và cá nhân. Hiện nay, Bộ phận Một cửa UBND huyện gồm 29 nhân sự, có 6 quầy tiếp nhận hồ sơ. Kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Một cửa UBND huyện từ ngày 01/01/2022 đến ngày 20/04/2022, tổng số tiếp nhận 7.345 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết 4.710 hồ sơ, đang giải quyết 2.635 hồ sơ. 

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh phát biểu tại cuộc họp
Tại cuộc họp, đại biểu đã tham gia đóng góp một số ý kiến, kiến nghị để hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của huyện ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. Trong đó, cần đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa; cử cán bộ, công chức, đặc biệt là lĩnh vực đất đai cần có chuyên môn tốt để kịp thời hướng dẫn hồ sơ nhằm hạn chế việc đi lại cho người dân; cần nâng cao hơn nữa tinh thần phục vụ nhân dân tại Bộ phận Một cửa; cần có giải pháp để giải quyết hồ sơ cho người dân một cách nhanh chóng, đúng hạn. Hàng năm, UBND tỉnh cần xem xét ưu tiên các nguồn lực đầu tư cho việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các địa phương. Kiến nghị cơ quan thẩm quyền ban hành chế độ hỗ trợ phụ cấp cho công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa. Đề nghị các Sở, ngành liên quan thường xuyên tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức đáp ứng tình hình thực tế hiện nay. UBND tỉnh xem xét giao chỉ tiêu công chức chuyên trách quản lý, vận hành Bộ phận Một cửa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ nhân dân. 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; bố trí cơ sở vật chất đầy đủ để đảm bảo phục vụ nhân dân đến tại Bộ phận Một cửa UBND huyện làm thủ tục hành chính; tăng cường nguồn nhân lực nhằm giải quyết hồ sơ cho người dân kịp thời, không để trễ hẹn. Văn phòng huyện tăng cường đi kiểm tra hoạt động của Bộ phận Một cửa các xã để kịp thời kiến nghị, đề xuất với UBND huyện giải quyết những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả hoat động của Bộ phận Một cửa; cần nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa UBND huyện,...
 

Thiên Bảo – Kim Cúc

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 767

Tổng số lượt xem: 719960