Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh nỗ lực thực hiện công tác cải cách hành chính

19/03/2022

Công dân đến giao dịch tại Bộ phận tiếp công dân và trả hồ sơ tại xã Tịnh Hà

.

Trong thời gian qua, huyện Sơn Tịnh đã nỗ lực thực hiện công tác cải cách hành chính. Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân được thực hiện kịp thời, không có khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính. Tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tại các cơ quan được nâng lên.
Tại bộ phận “Nơi tiếp nhận và trả hồ sơ” của xã Tịnh Hà, vị trí tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính được bố trí không gian riêng biệt tạo thuận lợi để đón tiếp người dân đến giao dịch. Anh Phạm Đình Lân - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tịnh Hà cho biết: Đối với công tác cải cách hành chính thì mục đích lớn nhất là nâng cao chất lượng, sự hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Do vậy, công chức Tư pháp - Hộ tịch luôn học hỏi, nâng cao trình độ và thái độ phục vụ để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Mỗi năm, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã tiếp nhận, giải quyết trên 10.000 hồ sơ. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ phận đã tiếp nhận và giải quyết trên 1.000 hồ sơ. Tất cả đều được giải quyết kịp thời, đúng tiến độ, nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao của người dân. 
Anh Nguyễn Tấn Hiếu, người dân xã Tịnh Hà chia sẻ: “Tôi thường đến đây để công chứng một số giấy tờ cá nhân, lần nào đến giao dịch tôi cũng được các anh chị ở đây đón tiếp niềm nở, nhiệt tình, xử lý công việc nhanh, gọn, vì vậy tôi không bao giờ chờ lâu và đi lại nhiều lần”.
Không chỉ ở xã Tịnh Hà mà tất cả 11 xã trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ cũng đều nhận được sự hài lòng của người dân. Người dân luôn được đón tiếp niềm nở, các văn bản, thủ tục hành chính được niêm yết công khai, tất cả hồ sơ được tiếp nhận đều được công khai trên hệ thống điện tử. 

 

Người dân đến làm hồ sơ tại Bộ phận một cửa của huyện Sơn Tịnh
Năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo tập trung khắc phục, xử lý các tồn tại, hạn chế và triển khai các giải pháp thực hiện việc tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Huyện đã chuyển Bộ phận Một cửa huyện đến làm việc tại trụ sở Chi cục thuế huyện Sơn Tịnh (nay là Bộ phận một cửa tại huyện của Chi cục thuế khu vực Quảng Ngãi - Sơn Tịnh). Cụ thể, bố trí 4 quầy làm việc của từng lĩnh vực, ngành để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết hồ sơ; bố trí 2 quầy cho các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương, gồm: Công an huyện và Bảo hiểm Xã hội huyện để tiếp nhận thủ tục hành chính. Trong năm 2021, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính do các cơ quan chuyên môn tiếp nhận được giải quyết đúng hẹn, đạt 99,8%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính do UBND huyện tiếp nhận giải quyết đúng hẹn đạt 99,97%. 
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa huyện, Văn phòng huyện thường xuyên theo dõi, kiểm soát quá trình luân chuyển, xử lý hồ sơ trong nội bộ, liên thông giữa các cơ quan thông qua phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ theo quy định. Trong quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, không yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp thêm bất kỳ loại giấy tờ nào ngoài thành phần hồ sơ được pháp luật quy định; kiểm tra giám sát việc trực và làm việc của cán bộ, công chức, nhân viên làm việc tại Bộ phận một cửa huyện. Thường xuyên đánh giá sự hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một của thông qua phiếu điều tra xã hội học. Huyện tăng cường đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin vào giải quyết công việc hành chính; thường xuyên sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước theo hướng hiện đại hóa hành chính. 100% các cơ quan hành chính nhà nước trao đổi văn bản dưới dạng điện tử; tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng 80%. 
Với những nỗ lực trong thực hiện công tác cải cách hành chính, thời gian tới huyện Sơn Tịnh phấn đấu hướng tới một nền hành chính hiện đại, công khai minh bạch, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo bước đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
 

Thu Phượng - Kim Cúc

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 768

Tổng số lượt xem: 721404