Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Sơn Tịnh giải ngân chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

26/05/2022 08:51    278

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện làm thủ tục cho vay đối với cơ sở mầm non ngoài công lập

.

Chiều ngày 20/5/2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sơn Tịnh đã tiến hành giải ngân 4 chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh giải ngân nguồn vốn vay cho cơ sở mầm non ngoài công lập. 

Từ ngày 27/4/2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sơn Tịnh đã bắt đầu triển khai giải ngân 4 chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với tổng số tiền hơn 6,8 tỷ đồng, có hơn 110 hộ vay gồm: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 3,7 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội 2,1 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 300 triệu đồng; cho vay cơ sở mầm non ngoài công lập 700 triệu đồng. Đến nay, đã giải ngân nguồn vốn hơn 4,5 tỷ đồng với 105 hộ vay, phấn đấu sẽ giải ngân hết trong quý 3/2022.

Theo đó, tại chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm: Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng. Thời hạn cho vay tối đa 10 năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Mức vay cụ thể do NHCSXH xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn. Đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội, đối tượng được vay vốn là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. Mức cho vay trong trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội và tối đa không quá 500 triệu đồng; trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ. Từ nay đến ngày 01/01/2023, lãi suất cho vay bằng 0,4%/tháng (4,8%/ năm). Thời hạn cho vay tối đa 25 năm. Đối với chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến thì đối tượng vay vốn là học sinh các cấp đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục; học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Mức vốn cho vay tối đa 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên với lãi suất cho vay 1,2%/năm. Thời hạn cho vay tối đa là 36 tháng. Cho vay tới các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập, gồm: nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục; nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục; trường tiểu học tư thục theo quy định của pháp luật. Mức vốn cho vay tối đa 80 triệu đồng đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; tối đa 200 triệu đồng đối với trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục. Về thủ tục vay vốn, với mức vay dưới 100 triệu đồng không cần tài sản đảm bảo. Với mức vay từ 100 đến 200 triệu đồng thì cần tài sản đảm bảo, Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn cụ thể về tài sản đảm bảo  này. Thủ tục vay vốn đơn giản, UBND cấp xã xác nhận. Khi nhận được hồ sơ từ 5-7 ngày sẽ được giải quyết cho vay vốn. Nguồn vốn vay dùng để sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19; mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để phục hồi, duy trì hoạt động.

 

Thiên Bảo - Đức Văn

ipv6 ready