Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

NHCSXH huyện Sơn Tịnh giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi

12/05/2022

Ngân hàng CSXH huyện Sơn Tịnh giải ngân vốn vay cho người dân

.

Ngày 28/4/2022, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Sơn Tịnh tổ chức giải ngân 400 triệu đồng theo chương trình hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 31/3/2022 của Chính phủ.

Từ nguồn vốn này, đã hỗ trợ tạo việc làm cho 8 lao động tại xã Tịnh Sơn. Trung bình mỗi hộ được vay vốn ưu đãi 50 triệu đồng. 
Số tiền này được người dân xã Tịnh Sơn đầu tư phát triển kinh tế chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, góp phần quan trọng trong việc khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Được biết, trong thời gian tới Ngân hàng CSXH huyện Sơn Tịnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11, phấn đấu giải ngân, cho vay hoàn thành chỉ tiêu trong tháng 5/2022.

 

Thu Phượng - Kim Cúc

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 906

Tổng số lượt xem: 721572