Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Huyện ủy Sơn Tịnh hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

29/04/2022

Quang cảnh hội nghị

.

Chiều ngày 22/4/2022, Huyện ủy Sơn Tịnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực; uy tín ngang tầm nhiệm vụ”. Dự hội nghị có 173 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 19; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban, Mặt trận, hội, đoàn thể huyện và lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN 11 xã trên địa bàn huyện. 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Võ Đình Ngân – Trưởng Phòng lý luận và lịch sử Đảng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu chuyên đề năm 2022, gồm các nội dung chủ yếu như: quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên; quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về năng lực công tác của người cán bộ, đảng viên; quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ của Đảng; Quảng Ngãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng, trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay; vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; một số lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ.

 

Đồng chí Võ Đình Ngân – Trưởng Phòng lý luận và lịch sử Đảng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu
Qua việc học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022, Đảng bộ huyện Sơn Tịnh đã vận dụng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sơn Tịnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. 
 

Thiên Bảo – Kim Cúc

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 784

Tổng số lượt xem: 720066