Truy cập nội dung luôn

HĐND huyện Sơn Tịnh kiểm tra, giám sát việc quản lý, cho vay vốn từ Ngân sách huyện đối với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

30/05/2022 16:16    167

Quang cảnh buổi giám sát

.

Sáng ngày 18/5/2022, Đoàn giám sát HĐND huyện Sơn Tịnh do đồng chí Trương Công Hòa -  Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, cho vay vốn từ Ngân sách huyện đối với Ngân hàng chính sách xã hội huyện. 
Đến ngày 31/12/2021, tổng nguồn vốn thực hiện của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hơn 283 tỷ đồng, đạt 99,86% kế hoạch, tăng so với đầu năm 2021 hơn 14 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách huyện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hơn 5 tỷ đồng để giúp người nghèo và các đối tượng chính sách vay. Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tăng dần qua các năm, phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Theo đó, bắt đầu từ năm 2019, nguồn vốn Ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội huyện từ 500 triệu đồng mỗi năm lên 700 triệu đồng mỗi năm. Riêng từ năm 2020 đến nay, nguồn vốn này được tăng lên 1 tỷ đồng mỗi năm. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trong giai đoạn 2017-2021 gồm 601 lao động được vay vốn, trong đó nguồn vốn từ ngân sách huyện ủy thác đã giúp cho 157 lao động được vay. Đến cuối năm 2021, dư nợ nguồn vốn Ngân sách huyện ủy thác qua Ngân hàng chính sách huyện để cho vay đang tạo điều kiện giúp cho 9 hộ nghèo vay vốn chương trình cho vay hộ nghèo, với số tiền 360 triệu đồng và 91 lao động vay vốn chương trình giải quyết việc làm, với số tiền trên 4,6 tỷ đồng. 
 
Qua kiểm tra, hầu hết các nguồn vốn vay đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, nhiều hộ đã phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, phát triển bền vững kinh tế hộ gia đình. Đặc biệt, thời gian qua tuy tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhưng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vừa thực hiện các chỉ tiêu tín dụng, đáp ứng yêu cầu vay vốn cho các đối tượng thụ hưởng, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. 
Tại buổi kiểm tra, giám sát, Đoàn giám sát HĐND huyện đã kiểm tra các quy trình thủ tục cho vay, danh sách các đối tượng sử dụng vốn, quá trình thực hiện nguồn vốn vay và hiệu quả kinh tế mang lại. 

 

Đồng chí Trương Công Hòa – Phó Chủ tịch HĐND huyện Sơn Tịnh phát biểu 
Ngoài kiểm tra, giám sát các quy trình, thủ tục tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Đoàn giám sát HĐND huyện cũng tổ chức đoàn kiểm tra tại địa phương và các hộ vay vốn từ nguồn vốn Ngân sách huyện.
Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát của Đoàn giám sát HĐND huyện Sơn Tịnh đã nắm bắt được công tác cho vay và sử dụng vốn vay các đối tượng trên địa bàn huyện thông qua nguồn vốn Ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội huyện; qua đó cũng xem xét những đề xuất kiến nghị và những khó khăn, tồn tại, hạn chế cần tháo gỡ của Ngân hàng chính sách xã hội huyện và các địa phương.
 
 

Thu Phượng – Kim Cúc