Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Ban CHQS huyện Sơn Tịnh tổ chức Đại hội Quân Nhân, nhiệm kỳ 2022 - 2024

21/04/2022

Quang cảnh Đại hội

.

Ngày 14/4/2022, Đảng ủy - Ban CHQS huyện Sơn Tịnh tổ chức Đại hội Quân Nhân, nhiệm kỳ 2022 - 2024. 
Nhiệm 2019 - 2021, tập thể Quân Nhân đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Đảng ủy, Ban CHQS huyện. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Các đại biểu bầu BCH khóa mới, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2019 - 2021, Hội đồng Quân nhân Ban CHQS huyện Sơn Tịnh đề ra phương hướng tổ chức để thực hiện thành công nhiệm kỳ 2022 – 2024. Trong đó, tiếp tục quán triệt cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng vào kế hoạch, chương trình hành động cho tập thể quân nhân thực hiện nhiệm vụ hiệu quả cao; phát huy vai trò của Hội đồng Quân nhân, làm tốt các nội dung dân chủ quân sự, chính trị và kinh tế, góp phần xây dựng tập thể quân nhân vững mạnh, xây dựng chi bộ, Đảng bộ gắn với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện.

Ra mắt Hội đồng Quân Nhân nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đại hội bầu Hội đồng Quân Nhân nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm 5 đồng chí. Thiếu  tá Nguyễn Long Vương, Phó Tham mưu trưởng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quân Nhân; Thiếu tá Trương Anh Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật giữ chức Phó Chủ tịch.

 

Thu Phượng - Kim Cúc

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 649

Tổng số lượt xem: 721429