Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện Sơn Tịnh tổ chức giám sát tại xã Tịnh Minh

11/05/2022

Quang cảnh buổi giám sát

.

Chiều ngày 25/4/2022, Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện Sơn Tịnh đã tổ chức giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Tịnh Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Trương Công Hòa – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Sơn Tịnh làm trưởng đoàn. 
Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND xã Tịnh Minh đã tổ chức 3 kỳ họp, ban hành 34 Nghị quyết liên quan đến việc xác nhận kết quả bầu các chức danh HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 và một số Nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã. Các Nghị quyết của HĐND xã ban hành đúng thẩm quyền đảm bảo theo trình tự, thủ tục. Đối với hoạt động giám sát, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã đã tổ chức thực hiện 2 cuộc giám sát liên quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn xã; giám sát việc thực hiện thu, chi quản lý sử dụng kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải từ nguồn kinh phí mục tiêu. Thông qua giám sát đã kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, kịp thời đưa ra những giải pháp khắc phục. Trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được HĐND xã Tịnh Minh quan tâm thực hiện tốt. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức 2 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND xã. Qua đó, cử tri đã kịp thời phản ánh các tâm tư, nguyện vọng đến cơ quan liên quan. Sau buổi tiếp xúc cử tri, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến UBND xã giải quyết theo đúng quy định, đồng thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị gửi đến cơ quan cấp trên. 

 

Đồng chí Trương Công Hòa – UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện Sơn Tịnh phát biểu
Tại buổi giám sát, HĐND xã Tịnh Minh cũng đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị đến HĐND huyện về việc thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phục vụ hoạt động của đại biểu HĐND như: kỹ năng tiếp xúc cử tri, chất vấn, trình bày văn bản,..; cần giải quyết chế độ kiêm nhiệm cho Chủ tịch HĐND xã, giải quyết chế độ định biên dôi thừa.
Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Trương Công Hòa – UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện Sơn Tịnh, trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả HĐND xã Tịnh Minh đạt được trong thời gian qua, đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, HĐND xã Tịnh Minh cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn để thực hiện tốt các hoạt động của HĐND xã; tham gia phối hợp tốt công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề; đại biểu HĐND xã cần phát huy hết tinh thần trách nhiệm, tăng cường về cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND xã. 
 
 

Thiên Bảo – Kim Cúc

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 955

Tổng số lượt xem: 720013