Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Đoàn giám sát của HĐND huyện Sơn Tịnh giám sát việc tổ chức và hoạt động của HĐND xã Tịnh Giang

11/05/2022

Thường trực HĐND xã Tịnh Giang báo cáo về công tác tổ chức và hoạt động của HĐND xã tại buổi giám sát

.

Chiều ngày 26/4/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Sơn Tịnh đã tổ chức giám sát việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Tịnh Giang nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trương Công Hòa – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Sơn Tịnh làm trưởng Đoàn. 
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã Tịnh Giang đã tổ chức 4 kỳ họp, ban hành 30 Nghị quyết. Qua giám sát, các Nghị quyết của HĐND xã ban hành đúng thẩm quyền đảm bảo theo trình tự, thủ tục. 
Đối với hoạt động giám sát, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã đã tổ chức thực hiện 1 cuộc giám sát chuyên đề về công tác triển khai, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn xã do đồng chí Phó Chủ tịch HĐND xã làm trưởng Đoàn. Thường trực HĐND xã đã xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát gửi cơ quan được giám sát để báo cáo cho Đoàn giám sát. Việc tổ chức giám sát của Đoàn kết hợp giám sát qua báo cáo và kiểm tra thực tế hiện trường. Thông qua giám sát đã kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, đề ra những giải pháp khắc phục. 
Trong hoạt động tiếp xúc cử tri, HĐND xã tổ chức tiếp xúc cử tri mỗi năm 02 lần (tổ chức TXCT trước kỳ họp thường kỳ) tại các điểm bầu cử đại biểu HĐND. Số lượng cử tri tham dự bình quân là 70 cử tri/buổi, số lượng ý kiến cử tri là 20 đến 25 ý kiến trong nhiều lĩnh vực, vấn đề khác nhau trong đời sống xã hội. Tỷ lệ các ý kiến của cử tri được giải quyết đạt 80%. 
Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị sau giám sát đã được UBND xã triển khai thực hiện tốt. UBND xã đã ban hành quy chế tiếp công dân, dành ngày thứ 5 hàng tuần để phục vụ công tác tiếp công dân. Năm 2021 tổ chức tiếp công dân 26 lượt, 3 tháng đầu năm 2022 tổ chức tiếp công dân 6 lượt. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Thường trực HĐND xã chưa tiếp nhận đơn thư nào.
Trong hoạt động phối hợp, HĐND xã đã xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa HĐND xã với UBND xã và UBMTTQVN xã trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; phối hợp hoạt động giám sát trong tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND xã, việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sau các đợt tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND xã tiến hành kiểm tra, xem xét các ý kiến, kiến nghị, phản ảnh của cử tri tại thôn, đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của xã để tổng hợp đề nghị UBND xã và các cơ quan liên quan có giải trình tại kỳ họp hoặc bằng văn bản sau kỳ họp. Đồng thời đề nghị UBND xã kịp thời xử lý, khắc phục một số vấn đề còn tồn đọng mà cử tri quan tâm. Đối với một số vấn đề còn chậm được xử lý, Thường trực, các Ban HĐND xã tổng hợp để đại biểu kiến nghị hoặc chất vấn tại kỳ họp.
Thảo luận tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát cũng đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế đề nghị Thường trực HĐND xã Tịnh Giang có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, như về thể thức văn bản, một số nội dung căn cứ, dẫn các văn bản Luật cần rõ ràng hơn. Cũng tại buổi giám sát, xã Tịnh Giang đề xuất, kiến nghị đến HĐND huyện về việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phục vụ hoạt động của đại biểu HĐND như: kỹ năng tiếp xúc cử tri, chất vấn, trình bày văn bản,..; giải quyết chế độ kiêm nhiệm cho Chủ tịch HĐND xã.

 

Đồng chí Trương Công Hòa – UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện Sơn Tịnh phát biểu tại buổi giám sát
Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Trương Công Hòa – UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện Sơn Tịnh đã ghi nhận những kết quả HĐND xã Tịnh Giang đạt được trong thời gian qua, đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, HĐND xã Tịnh Giang cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn để thực hiện tốt các hoạt động của HĐND xã; tham gia phối hợp tốt công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề; đại biểu HĐND xã cần phát huy hết tinh thần trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND xã; đề nghị làm rõ và chỉ đạo thực hiện tốt việc chi trả chế độ phụ cấp cho chức danh kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND xã và các chế độ phụ cấp cho các hội đặc thù; tiếp tục rà soát các chỉ tiêu của nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới; đề nghị tập trung trả hết nợ xây dựng cơ bản trong những năm trước,…
 

Thiên Bảo – Kim Cúc

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 983

Tổng số lượt xem: 721485