Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Ủy ban MTTQVN huyện Sơn Tịnh tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề năm 2022

25/05/2022    117

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

.

Sáng ngày 17/5/2022, Ủy ban MTTQVN huyện Sơn Tịnh phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề "giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới" năm 2022. Tham dự lớp bồi dưỡng có hơn 100 đại biểu là thường trực Ủy ban MTTQVN xã, ban thanh tra nhân dân, trưởng các nhóm nòng cốt, trưởng ban công tác mặt trận thôn ở 11 xã trên địa bàn huyện.

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt nội dung 4 chuyên đề gồm: đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội; truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam; tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới. 

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thời kỳ mới, nắm vững nội dung của từng chuyên đề từ đó liên hệ với bản thân để rèn luyện, tu dưỡng, gương mẫu thực hiện các chuẩn giá trị đạo đức trong thời kỳ mới.

 

Đức Văn

ipv6 ready