Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trao tiền phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng

12/05/2022    105

.

Sáng ngày 06/5/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi  tổ chức đến thăm hỏi và trao tiền phụng dưỡng cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bạn, sinh năm 1926 ở thôn Đông, xã Tịnh Sơn và Mẹ Trương Thị Khanh, sinh năm 1927, ở thôn Bình Nam, xã Tịnh Bình. Số tiền phụng dưỡng mỗi Mẹ 3 tháng (từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2022) gồm 6 triệu đồng.
Tại các nơi đến thăm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ân cần hỏi thăm, động viên các Mẹ giữ gìn sức khỏe là chỗ dựa tinh thần cho con cháu. 
Hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho Mẹ Việt Nam Anh hùng là trách nhiệm của toàn xã hội, thể hiện tấm lòng tri ân những gia đình có công với cách mạng.

 

Thu Phượng - Kim Cúc

ipv6 ready