Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức trao quyết định tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

19/01/2018

Không có !

Sáng ngày 18/01/2017, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức trao quyết định tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017.

Kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017, huyện Sơn Tịnh tiến hành tuyển dụng 18 vị trí việc làm, trong đó 3 chức danh địa chính - nông nghiệp - xây dựng, 3 chức danh văn phòng - thống kê, 2 chức danh tư pháp - hộ tịch, 5 chức danh văn hóa - xã hội, 5 chức danh tài chính - kế toán. Kết quả, có 18/144 thí sinh trúng tuyển công chức và được phân công làm việc tại UBND các xã gồm: xã Tịnh Bình 02 người, xã Tịnh Phong 01 người, xã Tịnh Hà 01 người, xã Tịnh Minh 02 người, xã Tịnh Đông 03 người, xã Tịnh Thọ 02 người, xã Tịnh Hiệp 03 người, xã Tịnh Sơn 02 người, xã Tịnh Giang 01 người, xã Tịnh Trà 01 người.

Đồng chí Phạm Thị Hải - Trưởng Phòng Nội vụ huyện phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Hải - Trưởng Phòng Nội vụ huyện chúc mừng các công chức vừa được tuyển dụng và mong muốn các công chức tiếp tục học tập, không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thực hiện thành công nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị.

Một số hình ảnh tại buổi trao quyết định

Đồng chí Phạm Thị Hải - Trưởng Phòng Nội vụ huyện trao quyết định tuyển dụng cho các thi sinh trúng tuyển

UBND huyện Sơn Tịnh trao quyết định tuyển dụng cho các thi sinh trúng tuyển

Các thí sinh trúng tuyển kỳ thi công chức cấp xã năm 2017 và được tuyển dụng công chức cấp xã ở huyện Sơn Tịnh

Các thí sinh trúng tuyển kỳ thi công chức cấp xã năm 2017 và được tuyển dụng công chức cấp xã ở huyện Sơn Tịnh