Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức Hội nghị trực báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2018

21/09/2018

Không có !

Chiều ngày 19/9/2018, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức Hội nghị trực báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Công Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phạm Vinh - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; đồng chí Trịnh Đình Bá - Phó Chủ tịch HĐND huyện; các Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành; Hội, đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND các xã.

Đồng chí Phạm Vinh - Chủ tịch UBND huyện đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018

Tổng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm ở huyện Sơn Tịnh đạt trên 3.139 tỷ đồng, đạt 74% so với Nghị quyết, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2017. Tỷ trọng ngành nông - lâm - nghiệp đạt 28,65%; ngành công nghiệp đạt 55,55%; ngành thương mại - dịch vụ chiếm  15,80%. Sản xuất nông nghiệp đạt được nhiều kết quả. Tổng thu ngân sách trên 90 tỷ đồng, đạt trên 101%, cấp mới 1.323 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt trên 98%; bê tông hóa trên 30 km đường giao thông nông thôn, đạt trên 259%; giảm 101 hộ nghèo, đạt trên 50%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,93%; xây dựng, sửa chữa 20 nhà ở cho người có cong cách mạng, đạt 100% kế hoạch; giải quyết việc làm và tạo việc làm mới cho 1.100 lao động, đạt trên 73%; xuất khẩu 35 lao động, đạt 70%; tỷ lệ dân số tự nhiên đạt 0,81%. Huyện đã sản xuất trên 7.793 ha lúa, đạt trên 99,9%, năng suất bình quân đạt trên 60 tạ/ha, đạt trên 105% kế hoạch, sản lượng đạt trên 47.000 tấn, đạt trên 104% kế hoạch. Huyện đã thực hiện Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình liên kết giữa doanh nghiệp - nông dân để sản xuất ngô thương phẩm làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi trên đất lúa kém hiệu quả ở 2 xã Tịnh Giang và Tịnh Đông, năng suất bình quân đạt 71 tạ/ha. Cho chủ trương thực hiện dồn điền đổi thửa tại 5 xã Tịnh Trà, Tịnh Minh, Tịnh Sơn, Tịnh Đông, Tịnh Hà với tổng diện tích trên 107 ha. Nghiệm thu đưa vào sử dụng 66 công trình, phân bổ trên 1.280 tấn xi măng năm 2018 cho các xã xây dựng đường giao thông nông thôn. Tại hội nghị, các đại biểu các phòng, ban, ngành; UBND các xã đã tham gia ý kiến trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, trong đó chú trọng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nhất là 2 xã Tịnh Trà và Tịnh Sơn; công tác thu thuế từ nay đến cuối năm 2019; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; công tác thực hiện dồn điền đổi thửa; thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm…. 3 tháng cuối năm 2018, huyện Sơn Tịnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, tập trung triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018. Huyện Sơn Tịnh phấn đấu đưa 2 xã Tịnh Sơn và Tịnh Trà về đích nông thôn mới./.