Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

UBND huyện Sơn Tịnh làm việc với Bưu điện Sơn Tịnh về dịch vụ bưu chính công ích

03/06/2022

Quang cảnh buổi làm việc

.

Sáng ngày 30/5/2022, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức buổi làm việc với Bưu điện Sơn Tịnh về việc tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.
Thực hiện nội dung Công văn số 1786/BTTTT-BC ngày 12/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của doanh nghiệp bưu chính công ích khi được giao đảm nhận theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
 Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước được giao quản lý mạng bưu chính công ích, có mạng lưới giao dịch đến tận cấp xã, có nguồn nhân lực lớn, cần cù, trách nhiệm. Bưu điện Việt Nam hiện đang được Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông giao xây dựng các nền tảng số mang tính hạ tầng trong chuyển đổi số. Việc tiếp nhận hồ sơ, số hoá hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính là 1 phần quan trọng trong số hoá dữ liệu, minh bạch thông tin phục vụ cơ sở dữ liệu của cơ quan hành chính Nhà nước và chuẩn hoá hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại buổi làm việc
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch UBND huyện thống nhất sớm triển khai việc tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại bộ phận một cửa. Thống nhất chọn mô hình bố trí nhân viên tại bộ phận một cửa để thực hiện các công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
 
 

Đức Văn

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 784

Tổng số lượt xem: 721458