Truy cập nội dung luôn

UBND huyện Sơn Tịnh họp đánh giá thực trạng hệ thống đài truyền thanh huyện, xã

02/06/2023 07:46    76

Quang cảnh cuộc họp

.

Sáng ngày 19/5/2023, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức cuộc họp đánh giá thực trạng hệ thống đài truyền thanh huyện, xã. Đồng chí Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng, ban chức năng của huyện và UBND 11 xã. 

Trên địa bàn huyện Sơn Tịnh hiện có 1 hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và 11 hệ thống đài truyền thanh xã. Trong thời gian qua, đài truyền thanh huyện, xã đã nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được đầu tư nâng cấp; Ban biên tập, đội ngũ cán bộ đài truyền thanh huyện được kiện toàn, thường xuyên được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ… Nhờ đó mà năng lực hoạt động của đài truyền thanh huyện từng bước được nâng lên, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cung cấp thông tin hữu ích đến với người dân trên địa bàn. Hoạt động của đài truyền thanh huyện, xã đã bám sát định hướng chỉ đạo tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành dọc cấp trên; kịp thời tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh; phản ánh gương người tốt - việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện nay, toàn huyện có 10/11 đài truyền thanh không dây FM, với tổng cộng 266 cụm loa, cơ bản 100% các thôn trên địa bàn huyện đã được phủ sóng phát thanh.

Tại cuộc họp, các xã cũng đã nêu một số khó khăn, hạn chế trong công tác truyền thanh như: Hiện nay, xã chưa có cán bộ chuyên trách làm công tác truyền thanh cơ sở mà chủ yếu là giao cho cán bộ bán chuyên trách xã phụ trách, chưa được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật. Một số đài truyền thanh cơ sở sử dụng công nghệ lạc hậu, nhiều cụm đã bị xuống cấp cần tu sửa, bảo dưỡng. Việc quản lý, khai thác, vận hành, sử dụng máy phát thanh và hệ thống loa truyền thanh đã được đầu tư, trang bị rất hạn chế, không đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật nên việc tự điều chỉnh tần số thu thường bị sai lệch dẫn đến chạm chập, hư hỏng chức năng thu tín hiệu, chất lượng hoạt động của hệ thống loa truyền thanh cơ sở chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra. Cán bộ phụ trách đài truyền thanh cấp xã luôn có sự thay đổi, biến động.  

Đồng chí Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu kết luận tại cuộc họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác truyền thanh trên địa bàn huyện. Đồng thời, đề nghị trong thời gian đến đài truyền thanh huyện, xã phát huy vai trò của đài phục vụ tuyên truyền công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành ở địa phương; ứng dụng công nghệ mới vào các phương thức thông tin cơ sở, trong đó bao gồm việc chuyển đổi công nghệ cho hệ thống đài từ công nghệ có dây, không dây sang ứng dụng CNTT-Viễn thông. Tiếp tục kế thừa, sử dụng các hệ thống đài có dây, không dây đang hoạt động hiệu quả. Đối với các xã chưa có đài hoặc có nhưng đã hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng, thực hiện đầu tư bằng đài ứng dụng CNTT- viễn thông. Đối với các đài bị hư hỏng một phần, địa phương đánh giá hiện trạng để quyết định loại bỏ hệ thống, đầu tư bằng đài ứng dụng CNTT- viễn thông hoặc tổ chức thay thế từng phần bằng các thành phần có ứng dụng CNTT- viễn thông, tiến tới thay thế hoàn toàn bằng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực xã hội hóa.

 

Đức Văn