Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

UBND huyện Sơn Tịnh hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

31/01/2018

Không có !

Sáng ngày 26/01/2018, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Đồng chí Phạm Vinh - Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lữ Xuân Ánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh đã thông qua Quyết định về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội năm 2018. Theo đó, mục tiêu tổng quát là tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp hàng hóa; tiếp tục phấn đấu xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới đảm bảo đúng tiến độ; giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân; chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; nhất là thủ tục hành chính; đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội; đưa sự nghiệp kinh tế - xã hội của huyện từng bước phát triển bền vững.

Tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra cho năm 2018: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 11,2%/năm; tổng giá trị sản xuất 4.240 tỷ đồng; tổng thu ngân sách 89,188 tỷ đồng; chi ngân sách 378,889 tỷ đồng; sản lượng lương thực có hạt 51.030 tấn; sản lượng lương thực bình quân đầu người 521,17kg/người/năm; sản lượng thủy sản 41 tấn; đàn gia súc 84.400 con; đàn gia cầm 600.000 con; thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn 11,6 km; kiên cố hóa kênh mương 10,425 km; diện tích tưới trên 8.350 ha; phấn đấu có 02 xã Tịnh Trà và Tịnh Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, dân số trung bình 97.914 người; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,78%; tạo việc làm mới và tăng thêm việc làm 1.500 lao động; xuất khẩu 50 lao động; xây dựng, sửa chữa 20 nhà ở cho người có công cách mạng từ nguồn ngân sách huyện; số giường bệnh/vạn dân 20,43 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống còn 11,5%; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới 0,8%; xây dựng 02 Trường THCS Tịnh Bắc và THCS Phạm Kiệt đạt chuẩn quốc gia; xây dựng, trùng tu, tôn tạo 03 di tích lịch sử - văn hóa; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa 92,5%, thôn văn hóa 95%, cơ quan, đơn vị văn hóa 94%. Về tài nguyên - môi trường, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.500 giấy; tỷ lệ độ che phủ rừng 35,4%. Công tác tuyển quân đạt 100% kế hoạch; 100% xã vững mạnh về quốc phòng, an ninh; giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, huyện đề ra các giải pháp về tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch; cơ chế, chính sách; các Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Tịnh lần thứ XVIII và các kế hoạch của UBND huyện thực hiện các chương trình, kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX và thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; thu, chi ngân sách; thực hiện các nhiệm vụ góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp; đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội; phát triển văn hóa, thể thao và du lịch… đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và đẩy mạnh cải cách hành chính.       

           

Đồng chí Phạm Vinh - Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh phát biểu tại hội nghị        

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Vinh - Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh nhấn mạnh, ngay sau hội nghị này, các ngành, đơn vị, UBND các xã khẩn trươgn xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà UBND huyện đã đề ra, xác định rõ từng nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, phân công tổ chức cán bộ phụ trách rõ ràng; thực hiện tốt kế hoạch năm 2018; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong các cấp, các ngành, các địa phương, hoàn thành mục tiêu đã đề ra; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, từ cấp xã đến cấp huyện... Đảm bảo an ninh trật tự, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường quản lý các nguồn thu, đảm bảo thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt kế hoạch giao. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Các cấp, các ngành tập trung chăm lo Tết cho người dân; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán; chú trọng công tác tuyển quân 2018 để ngay sau kỳ nghỉ Tết tổ chức lễ giao, nhận quân thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng kế hoạch, đạt chỉ tiêu cấp trên giao.