Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

UBND huyện Sơn Tịnh hội nghị triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

13/10/2020

UBND huyện Sơn Tịnh hội nghị triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

Chiều ngày 07/10/2020, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị trực báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Trương Công Hòa – Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Tạ Công Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. 

 

Quang cảnh hội nghị
Trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Sơn Tịnh đạt hơn 3.790 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch năm. Trong đó, Nông - lâm - thủy sản 797 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch năm; Công nghiệp - xây dựng 2.400 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch năm; Thương mại - dịch vụ 587 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt 52.107 tấn, đạt 102% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách 98 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch năm. Sản lượng thủy sản 33 tấn. Cấp mới 67 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kiên cố hóa kênh mương 14 km; Bê tông hóa đường giao thông nông thôn 74 km, đạt 676% kế hoạch năm. Tỷ lệ độ che phủ rừng 36%. Toàn huyện giảm được 45 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,19%. Xây dựng và sửa chữa 20 nhà ở cho người có công cách mạng; Trùng tu, tôn tạo 3 di tích lịch sử - văn hóa. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống còn 10,61%. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ để trình tỉnh công nhận 3 xã Tịnh Bình, Tịnh Hiệp và Tịnh Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; triển khai xây dựng 8 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Đối với tiêu chí huyện nông thôn mới đến nay cơ bản đạt 5/9 tiêu chí gồm: Thủy lợi, điện, hình thức tổ chức sản xuất, an ninh trật tự và chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. 
Trong 3 tháng cuối năm 2020, huyện Sơn Tịnh phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng 3 xã Tịnh Hiệp, Tịnh Bình và Tịnh Thọ đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020 và xây dựng 8 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu theo kế hoạch; phấn đấu đạt thêm các tiêu chí huyện nông thôn mới; chủ động ứng phó các tình huống thiên tai. Tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu, kế hoạch. Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, quyết toán các công trình, dự án. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính.

 

Đồng chí Tạ Công Dũng – Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Tạ Công Dũng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã chủ động thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về sử dụng đất tại cơ sở; đảm bảo tiến độ xây dựng 3 trường đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm 2020. Đối với 3 xã về đích nông thôn mới, cần hoàn thiện hồ sơ, củng cố các tiêu chí đã được, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn để đảm bảo về đích vào cuối năm 2020. 
 
 

Đức Văn