Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

UBND huyện Sơn Tịnh hội nghị tổng kết công tác dịch vụ nông nghiệp năm 2023

03/01/2024 16:35    61

Quang cảnh hội nghị

.

Sáng ngày 15/12/2023, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dịch vụ nông nghiệp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. 
Trong năm 2023, các hoạt động dịch vụ nông nghiệp được triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Thực hiện 5/5 mô hình khuyến nông, trong đó, có 3 mô hình trồng trọt, 1 mô hình chăn nuôi và 1 mô hình khuyến ngư. Trong quá trình triển khai thực hiện các mô hình, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã tổ chức 5 lớp tập huấn kỹ thuật cho bà con nông dân, có 220 nông dân tham gia, đạt 84,6% kế hoạch. Tổng kinh phí thực hiện các mô hình khuyến nông năm 2023 từ ngân sách huyện hơn 427 triệu đồng. 

 

Đồng chí Phạm Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh phát biểu
Tiêu biểu đối với mô hình trồng trọt thực hiện mô hình canh tác cây ngô giống mới chuyển đổi trên chân đất trồng sắn vùng thấp tại thôn Hà Nhai Bắc, xã Tịnh Hà, quy mô 2 ha, có 42 hộ tham gia, năng suất đạt 65 tạ/ha, so với trồng sắn trên cùng chân đất thì mô hình ngô có lợi nhuận cao hơn 9 triệu đồng/năm. Mô hình canh tác cây lạc giống mới chuyển đổi trên chân đất sản xuất sắn bị nhiễm bệnh khảm lá tại thôn Minh Long, xã Tịnh Minh, qui mô 2,5 ha, có 54 hộ tham gia, năng suất đạt 28 tạ/ha, so với trồng sắn trên cùng chân đất thì lợi nhuận của mô hình lạc cao hơn 32,7 triệu đồng/ha/năm. 
Đối với mô hình chăn nuôi thực hiện mô hình nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học tại xã Tịnh Thọ, quy mô 3.000 con, có 3 hộ tham gia; trọng lượng bình quân 2 kg/con, vượt chỉ tiêu kế hoạch 0,4 kg/con, tỷ lệ sống 95% cao so với kế hoạch, lợi nhuận của mô hình 75 triệu đồng. Đối với mô hình khuyến ngư, thực hiện mô hình ương và nuôi cá trắm cỏ trong lồng tại xã Tịnh Sơn, có 3 hộ nuôi cá tham gia, đến cuối năm 2023 trọng lượng bình quân của cá đạt 500 gam/con, tỷ lệ sống 60%, dự kiến lãi hơn 39 triệu đồng. 
Bên cạnh đó, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện còn phối hợp thực hiện các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, khuyến ngư khác như: mô hình “Áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa” tại các xã Tịnh Thọ, Tịnh Phong, Tịnh Bình, Tịnh Trà, Tịnh Hiệp; các mô hình sản xuất giống lúa mới tại xã Tịnh Sơn, Tịnh Minh, Tịnh Phong, Tịnh Đông; dự án “Nuôi bò theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng để sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025” tại xã Tịnh Phong và Tịnh Thọ; mô hình máy cuốn rạ tại xã Tịnh Trà, Tịnh Hiệp, Tịnh Hà, Tịnh Bình và Tịnh Giang; mô hình nuôi cá chình bông trong lồng tại xã Tịnh Sơn;…
Đối với công tác chăn nuôi – thú y, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời, làm cơ sở cho các phòng, đơn vị, UBND các xã thực hiện. Đa số lãnh đạo địa phương quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; nhân dân tham gia tích cực. Đặc biệt, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và thú y viên cơ sở đã tích cực tham mưu và trực tiếp tham gia hướng dẫn phòng, chống dịch nhằm làm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh ra diện rộng. 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, nêu lên những tồn tại, hạn chế, bàn giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong công tác dịch vụ nông nghiệp năm 2024. Trong năm tới, sẽ thực hiện 2 mô hình trồng trọt và công tác bảo vệ thực vật; 2 mô hình lâm sinh, 2 mô hình thủy sản và tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo để nông dân thực hiện mô hình đạt hiệu quả. Đồng thời, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp thực hiện các mô hình giống mới trên địa bàn huyện. Tăng cường hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
 

Kim Cúc - Đức Văn

ipv6 ready