Truy cập nội dung luôn

UBND huyện Sơn Tịnh hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số năm 2023

06/04/2023 21:58    113

Quang cảnh hội nghị

.

Sáng ngày 31/3/2023, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch UBND huyện và hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của huyện; lãnh đạo 11 xã và cán bộ phụ trách công tác chuyển đổi số. 

 

Đồng chí Đỗ Quang Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo viên tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Đỗ Quang Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo viên truyền đạt một số nội dung như: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số và kết quả thực hiện phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số và chuyển đổi số ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Tuyên truyền những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số; sự cần thiết phải phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, về phát triển kinh tế số và xã hội số, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số. Chuyển đổi số ở Quảng Ngãi gồm 3 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện nhận thức đúng và đầy đủ hơn về chuyển đổi số, từ đó tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện. 

 

Kim Cúc - Đức Văn