Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

UBND huyện Sơn Tịnh hội nghị sơ kết sản xuất Nông nghiệp năm 2023, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2024 và vụ Đông Xuân 2023 - 2024

03/01/2024 16:57    129

Đồng chí Phạm Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị

.

Chiều ngày 29/11/2023, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2024 và vụ Đông Xuân 2023 - 2024. Đồng chí Phạm Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. 

Năm 2023, tình hình sản xuất nông nông nghiệp trên địa bàn huyện Sơn Tịnh phát triển cả về chất lượng và sản lượng. Tổng sản lượng lượng thực có hạt cả năm hơn 54.200 tấn, đạt 101% kế hoạch năm. Trong đó, thóc đạt hơn 47.400 tấn, đạt 102% kế hoạch năm; ngô đạt hơn 6.700 tấn. Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, tổng đàn gia súc trên 80.000 con, đàn gia cầm hơn 632.000 con. Diện tích rừng hiện có tiếp tục được bảo vệ tốt, tổng diện tích trồng rừng tập trung 1.000 héc ta, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 33%. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP ngày càng có sức lan tỏa rộng khắp. Năm 2023, huyện đã tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP đối với 7 sản phẩm gồm: gà đồi Tịnh Phong, Bánh in đậu xanh Thu Thảo, Bộ sản phẩm rèn truyền thống Tịnh Minh, chả lụa Sáu Hạnh, Bánh chưng My Tôn, gạo lức Oly, Thanh rong biển Oly. Đến nay toàn huyện đã có 15 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao. Chương trình xây dựng NTM được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên. Đến nay, 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 có 6 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Đang hoàn thiện hồ sơ xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho 4 xã: Tịnh Giang, Tịnh Minh, Tịnh Bắc, Tịnh Sơn. Năm 2023, huyện Sơn Tịnh đã triển khai 9 mô hình khuyến nông trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi.
Năm 2024, huyện Sơn Tịnh phấn đấu tổng sản lượng lương thực đạt hơn 53.600 tấn, trong đó thóc đạt hơn 46.800 tấn, ngô đạt hơn 6.700 tấn. Về sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2023 – 2024, huyện bố trí lịch thời vụ gắn với cơ cấu giống lúa ngắn, trung ngày tùy vào điều kiện cụ thể từng vùng, cho lúa đại trà trổ từ ngày 01/3/2024 đến trước ngày 15/3/2024, thu hoạch dứt điểm trước ngày 15/4/2024. Đối với chân ruộng sử dụng nguồn nước từ ao hồ, đập nhỏ hoặc không chủ động nguồn nước. Tùy vào điều kiện cụ thể của mỗi xã để gieo sạ lúa cho phù hợp với nguồn nước, phấn đấu trước ngày 15/12/2023. Đối với những vùng ruộng trũng, thoát nước kém, cần tranh thủ nước rút đến đâu, xuống giống đến đó nhưng phải kết thúc gieo sạ trước ngày 10/1/2024, để thu hoạch trước ngày 15/4/2024. Đối với chân ruộng chủ động tưới tiêu, trà lúa chính vụ gieo sạ từ ngày 15/12 đến ngày 31/12/2023 đối với các giống lúa có thời gian sinh trưởng từ 105 ngày đến dưới 115 ngày; trà lúa muộn gieo sạ từ ngày 01/01/2024 đến ngày 10/01/2024 đối với các giống lúa có thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày. Cơ cấu giống, với các giống lúa chủ lực gồm: ĐH815-6, Bắc Thịnh, Thiên ưu 8, Thiên hương 6, Hà phát 3, Đài thơm 8, QNG 13, TBR225, MT10; giống lúa bổ sung gồm: Hương xuân, Qng 128, VNR20, TBR1, TBR98; giống lúa triển vọng gồm: TBT132, VNR10, BĐR999
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả ngành nông nghiệp đạt được trong năm 2023. Đồng thời đề nghị trong năm 2024, ngành nông nghiệp huyện cần tiếp tục tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, an toàn sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi; chú trọng phát triển các sản phẩm cây trồng, vật nuôi có tiềm năng, thế mạnh của huyện; xây dựng và phát triển sản phẩm nông nghiệp đạt OCOP 3 sao gắn với xây dựng NTM. Các địa phương tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.

 

Thiên Bảo – Đức Văn

ipv6 ready