Truy cập nội dung luôn

UBND huyện Sơn Tịnh hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06/CP năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

23/02/2023 14:38    79

Quang cảnh hội nghị

.

Sáng ngày 16/02/2023, UBND huyện Sơn Tịnh hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06/CP năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện. 

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện trong năm 2022 đã có sự chuyển biến, hoàn thành được nhiều nội dung, nhiệm vụ. Thực hiện Đề án 06/CP, trong năm 2022 UBND huyện Sơn Tịnh đã xây dựng, ban hành 25 văn bản triển khai các nội dung liên quan đến đề án. Đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, mục tiêu, tầm quan trọng của đề án đối với xã hội như: ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh về xác thực điện tử, thẻ CCCD gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia; tuyên truyền quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia 25 dịch vụ công thiết yếu. Tổ chức 35 buổi tuyên truyền thực hiện Đề án 06/CP, qua đó đã hướng dẫn kiểm tra sim chính chủ, đăng ký tài khoản định danh điện tử và các bước nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Công an huyện đã triển khai cấp CCCD kết hợp định danh điện tử tại các cơ quan, trường học trên địa bàn huyện đạt hơn 12.500 hồ sơ cấp CCCD. BHXH huyện thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, trả kết quả tự động ngay trong ngày theo phần mềm của BHXH Việt Nam, hoàn toàn không sử dụng giấy tờ gì thêm bên ngoài; BHXH huyện thực hiện thủ tục liên thông cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Tất cả các thông tin của người dân tham gia BHXH, BHYT đều được xác thực chính xác với hệ thống cơ sở quản lý quốc gia về dân cư. BHXH huyện đã cập nhật được hơn 58.600 CCCD vào cơ sở dữ liệu người tham gia bảo hiểm. Trung tâm y tế huyện đã trang bị 2 máy quét thẻ BHYT và 1 máy quét thẻ CCCD phục vụ công tác dùng CCCD gắn chíp để khám chữa bệnh BHYT cho hơn 3.000 lượt người. Thực hiện cấp hơn 66.400 hộ chiếu vắc xin cho công dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn trong quá trình thực hiện đề án như: việc thiếu thiết bị, máy móc phục vụ làm ảnh hưởng đến quá trình giải quyết hồ sơ của người dân; hệ thống đường truyền thuộc dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không ổn định gây ảnh hưởng chung đến công tác làm sạch dữ liệu dân cư và công tác cấp CCCD gắn định danh điện tử cho công dân.

Để thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số và phấn đấu nâng cao chỉ số xếp hạng chuyển đổi số của huyện, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện. Trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị, phòng ban và Chủ tịch UBND cấp xã cần tích cực hướng dẫn, phục vụ tốt và kịp thời cho người dân, doanh nghiệp trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tuyên truyền chính sách giảm 50% phí, lệ phí khi nộp hồ sơ trực tuyến. Xác định người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị, địa bàn mình phụ trách; lấy kết quả thực hiện chuyển đổi số để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tập trung, đẩy mạnh việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Các địa phương triển khai xây dựng mô hình về thực hiện Đề án 06/CP trọng tâm là mô hình dịch vụ công trực tuyến

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được về thực hiện công tác chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn huyện. Đồng thời, đề nghị trong thời gian đến thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phòng ban và Chủ tịch UBND cấp xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuyển đổi số và Đề án 06/CP với quyết tâm chính trị cao, xuyên suốt từ huyện đến thôn. Tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; nâng cao hiệu quả, đổi mới công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác chuyển đổi số và Đề án 06/CP. 

 

Thiên Bảo – Đức Văn