Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

UBND huyện Sơn Tịnh đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong 9 tháng đầu năm 2023

21/09/2023 16:17    150

Quang cảnh cuộc họp

.

Chiều ngày 05/9/2023, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Phạm Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. 

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện Sơn Tịnh, năm 2022 có 2 xã đăng ký xây dựng xã nông thôn mới nâng cao là Tịnh Giang và Tịnh Bắc, năm 2023 có 2 xã đăng ký xây dựng xã nông thôn mới nâng cao là Tịnh Minh và Tịnh Sơn. Căn cứ Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, các xã đăng ký thực hiện đã tập trung mọi nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí. Tuy nhiên, qua rà soát, hiện còn một số tiêu chí khó khăn, vướng mắc, chưa đạt theo yêu cầu. Tại cuộc họp, thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện đã thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp tháo gỡ của từng tiêu chí chưa đạt. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các thành viên Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện phối hợp với UBND các xã, các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xét, công nhận xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra. Cần bám sát chỉ tiêu, tập trung đôn đốc thành viên phụ trách liên hệ với ngành cấp trên hướng dẫn, bổ sung hồ sơ đảm bảo yêu cầu, nhất là với các tiêu chí về giáo dục, môi trường, bảo hiểm y tế, quốc phòng an ninh. Trong đó, đặc biệt lưu ý tiêu chí cảnh quan môi trường từ khu trung tâm xã đến các xóm, tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân trong xã chỉnh trang khuôn viên tại nhà văn hóa và nhà ở dân cư, phải tạo điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhất là tạo sự hài lòng của các tầng lớp nhân dân.

 

 

Đức Văn

ipv6 ready