Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Triển vọng từ giống lúa ĐBR 999 tại huyện Sơn Tịnh

05/09/2023 14:19    49

Các hộ dân tham quan mô hình trình diễn Giống lúa ĐBR 999

.

Vụ Hè Thu năm 2023, huyện Sơn Tịnh thực hiện mô hình trình diễn áp dụng giống lúa mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa tại xã Tịnh Thọ với diện tích 27 héc ta, có 152 hộ tham gia, giống lúa sử dụng là giống ĐBR 999 do Viện khoa học kỹ thuật Duyên hải Nam Trung bộ nghiên cứu và lai tạo. Thời gian gieo sạ từ ngày 25-31/5/2023, tại xứ đồng Công Điền và Đồng Tròn, xã Tịnh Thọ. 

Giống lúa ĐBR 999 là giống trung ngày, chiều cao cây trung bình, đẻ nhánh khỏe, tập trung, tỷ lệ hạt chắc đạt 90-98%, cứng cây, chống ngã đổ tốt, nhiễm sâu bệnh nhẹ. Tham gia mô hình, các hộ dân tiến hành gieo sạ lượng giống 4,5kg/sào, bón phân 3 đợt theo quy trình 1 phải, 5 giảm. Trong quá trình triển khai, ruộng lúa sử dụng giống ĐBR 999 đẻ nhánh khỏe, tập trung, phát triển mạnh, có khả năng chống chịu tốt với điều kiện thời tiết và kháng được sâu bệnh gây hại. 

Kết quả, đạt 349 bông/mét vuông, 104 hạt chắc/bông, năng suất ước đạt 69,7 tạ/héc ta, cao hơn mục tiêu đề ra 4,7 tạ/héc ta, cao hơn so với ruộng sản xuất ngoài đại trà trong cùng điều kiện sinh thái và thổ nhưỡng là 8,5 tạ/héc ta; giảm lượng giống gieo sạ là 30kg/héc ta; giảm lượng phân bón không cần thiết là 20kg/héc ta. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận cao hơn so với ruộng ngoài đại trà hơn 8 triệu đồng/héc ta.
Thông qua mô hình trình diễn áp dụng giống lúa ĐBR999 tại xã Tịnh Thọ, giúp giảm chi phí đầu tư, tăng năng suất, chất lượng và tăng hiệu quả kinh tế trên 1 đơn vị diện tích canh tác. Giúp bà con nông dân có điều kiện tiếp cận giống lúa mới có khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng và hạn chế được các loại sâu bệnh. Bảo vệ môi trường sinh thái trên đồng ruộng, bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng.

 

Thiên Bảo – Đức Văn

ipv6 ready