Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Thông báo số 865/TB-UBND ngày 07/5/2018 của UBND huyện Sơn Tịnh về việc chuyển địa điểm làm việc của các cơ quan Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các Hội, đoàn thể huyện Sơn Tịnh (đợt 1)

08/05/2018

Không có !

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2693

Tổng số lượt xem: 811136