Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Tịnh Giang.

14/11/2023 09:05    107

Quang cảnh buổi thẩm tra

.

Sáng ngày 20/10/2023, Đoàn thẩm tra về xây dựng nông thôn mới nâng cao huyện Sơn Tịnh do đồng chí Phạm Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện làm trưởng đoàn đã về thẩm tra việc thực hiện nông thôn mới nâng cao tại xã Tịnh Giang. Cùng tham gia Đoàn thẩm tra của huyện có đại diện các phòng chuyên môn, các cơ quan của huyện phụ trách các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. 
Để đạt được kết quả đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao tại 04 xã Tịnh Giang, Tịnh Bắc, Tịnh Minh và Tịnh Sơn, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã chỉ đạo kịp thời các phòng, ban, ngành của huyện phụ trách các tiêu chí thường xuyên xuống cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn và cùng các địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng, chính quyền và  nhân dân ở các xã đã đồng thuận cao, chung tay hoàn thiện các tiêu chí để về đích nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch.
Tại xã Tịnh Giang, địa phương đã phân công cụ thể cho từng bộ phận phụ trách từng nội dung, từng tiêu chí. Đến nay, đã hoàn thiện hồ sơ thẩm tra 19/19 tiêu chí gửi đến các phòng, ban, ngành chuyên môn của huyện để đánh giá. 
Tại buổi làm việc, qua đánh giá thẩm tra của các phòng, ban ngành chức năng của huyện hầu hết 19/19 tiêu chí cơ bản đều đã đạt. Tuy nhiên, vẫn còn một số tiêu chí chưa đảm bảo so với yêu cầu. Các thành viên ở xã phụ trách từng tiêu chí đã báo cáo, phân tích làm rõ thêm những vướng mắc cần các phòng, ban ngành của huyện xử lý, tháo gỡ để xã đạt được các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Trong đó đáng chú ý là tiêu chí số 7 về giáo dục, cần phải có trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Để đạt được trường chuẩn mức độ II thì trường học cần có sân vận động và Nhà thi đấu đa năng. Tiêu chí này cũng đã được lãnh đạo huyện quan tâm chỉ đạo cân đối, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để sớm triển khai xây dựng. Đối với tiêu chí số 8.4.1 về tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt ít nhất 50% tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã, thì xã chưa đạt được, trong thời gian tới sẽ tích cực thực hiện đạt mục tiêu đề ra.
Ngoài ra, các thành viên đoàn thẩm tra cũng nêu lên những thiếu sót của địa phương cần hoàn thiện đó là về lập các thủ tục, hồ sơ minh chứng cho các tiêu chí đã đạt được và đang thẩm tra để đạt gửi về Ban chỉ đạo của huyện để hoàn tất hồ sơ thẩm định.

 

Đồng chí Phạm Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện, phó ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện phát biểu kết luận tại buổi thẩm tra
Trên cơ sở thực tế, các ý kiến đóng góp tại buổi thẩm tra, đồng chí Phạm Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện, phó ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện yêu cầu xã Tịnh Giang cần khắc phục kịp thời những tồn tại và hạn chế đã chỉ ra tại buổi làm việc. Xã cần tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, tập trung cao độ hoàn thiện các chỉ tiêu nhỏ trong các tiêu chí, chú trọng đến công tác giải quyết hồ sơ thủ tục bằng hình thức trực tuyến đạt kết quả; các phòng, ban ngành chức năng của huyện cần hoàn thiện các thủ tục để sớm xây dựng trường đạt chuẩn mức độ II ở xã Tịnh Giang. Đồng thời đề nghị xã Tịnh Giang tiếp tục vận động bà con nhân dân tích cực dọn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh- sạch - đẹp; dọn dẹp nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi, xử lý nước thải và đầu tư xây dựng được thêm nhiều nhà sạch vườn mẫu... Phân cử cán bộ lãnh đạo phụ trách, đảm bảo hồ sơ số liệu phải trùng khớp và hoàn thành đến trước ngày 30/10/2023 nộp về cho Ban Chỉ đạo huyện đánh giá.
 

Thiên Bảo – Kim Cúc

ipv6 ready