Truy cập nội dung luôn

Tập huấn thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đối với một số cây trồng

25/08/2023 16:26    22

Quang cảnh lớp tập huấn thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đối với một số cây trồng

.

Sáng ngày 08/8/2023, tại UBND huyện Sơn Tịnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh tổ chức tập huấn thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đối với một số cây trồng trên địa bàn tỉnh năm 2023. 
Học viên tham gia lớp tập huấn gồm đại diện các hội đoàn thể, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện. Tại lớp tập huấn các học viên được Báo cáo viên của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh triển khai những quy định chung về thiết lập, kiểm tra và hồ sơ đăng ký cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu; về biện pháp quản lý sinh vật gây hại, về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón, an toàn thực phẩm, về ghi chép hồ sơ; thiết lập cơ sở đóng gói; về cách thức triển khai tại địa phương, báo cáo kết quả, đàm phán để nước nhập khẩu cấp mã số, thông báo kết quả phê duyệt của nước nhập khẩu, liên kết giữa người dân và tổ chức, cá nhân xin cấp mã số vùng trồng.
Việc thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu đóng vai trò quan trọng đối với xuất khẩu nông sản do đây là yêu cầu bắt buộc của các thị trường và thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của nước nhập khẩu về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt, việc thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng các yêu cầu của nước nhập khẩu, bảo đảm chất lượng sản phẩm trồng trọt, truy xuất nguồn gốc và thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi tư duy, nâng cao nhận thức sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, bền vững và trách nhiệm. Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm được thuận lợi minh bạch, tạo niềm tin cho các nhà nhập khẩu.
Thông qua buổi tập huấn giúp học viên trang bị kiến thức thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đối với một số cây trồng, từng bước đưa sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững, hướng tới xuất khẩu.
 

Thu Phượng – Kim Cúc