Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020

07/07/2020

Sơn Tịnh: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020

Sáng ngày 03/7/2020, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị trực báo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Tạ Công Dũng - Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí Phạm Đông, Lữ Xuân Ánh - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị; hội nghị còn có đồng chí Trương Công Hòa - Phó Chủ tịch HĐND huyện.  

Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện chủ trì Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị sản xuất của huyện hơn 1.880 tỷ đồng, đạt 34,22% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách hơn 86 tỷ đồng, đạt 58,69% kế hoạch năm; tổng chi ngân sách hơn 300 tỷ đồng, đạt 59,8% kế hoạch năm. Kiên cố hóa kênh mương 13,3 km, đạt 114,66% kế hoạch năm. Bê tông hóa đường giao thông nông thôn 16 km, đạt 145,45% kế hoạch năm. Tỷ lệ độ che phủ rừng 36,5% (chỉ tiêu cả năm 36%). Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đã chi trả kịp thời chế độ trợ cấp thường xuyên cho 5.100 đối tượng chính sách và 6.100 đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng kinh phí hơn 64 tỷ đồng. Phân khai nguồn kinh phí điều dưỡng tại gia đình cho 1.172 đối tượng người có công, với kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được hưởng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, số hộ nghèo giảm 30 hộ, đạt 50% kế hoạch năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm được 0,12%. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu.
Trong 6 tháng còn lại của năm 2020, huyện Sơn Tịnh tiếp tục đề ra những giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm. Trong đó, chủ động thực hiện các phương án phòng, chống hạn, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới; hoàn thành kế hoạch xây dựng 03 xã: Tịnh Hiệp, Tịnh Bình và Tịnh Thọ đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020 và xây dựng 08 khu dân cư nông thôn kiếu mẫu theo kế hoạch; phấn đấu đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới; chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác dồn điền đổi thửa tại các xã theo kế hoạch. Tập trung thực hiện các giải pháp thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020. 
Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới đúng hướng dẫn của ngành; chuẩn bị thật tốt các điều kiện khai giảng năm học mới 2020 - 2021; tiếp tục triển khai công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; hoàn thiện hồ sơ và đề nghị tỉnh kiểm tra, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với các trường đủ điều kiện. Đối với lĩnh vực nội chính, thường xuyên chú trọng củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; tăng cường công tác giáo dục nhận thức chính trị, tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách quốc phòng của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nâng cao chất lượng và độ tin cậy của các lực lượng vũ trang, đảm bảo khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo kế hoạch. 

Đồng chí Tạ Công Dũng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Công Dũng - Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng ban, ngành của huyện và các địa phương cần tăng cường thực hiện các giải pháp đã đề ra, đồng thời tập trung vào một số nội dung như: Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện giữa năm 2020; giải quyết kịp thời các ý kiến và nguyện vọng của cử tri. Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung vào công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão sắp tới. Riêng 03 xã: Tịnh Hiệp, Tịnh Bình và Tịnh Thọ, đề nghị các phòng, ban ngành của huyện cũng như 03 xã tập trung hơn nữa để sớm về đích nông thôn mới.

 

Thiên Bảo - Kim Cúc