Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh: Triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

03/02/2023 10:15    124

Quang cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

.

Chiều 16/01/2023, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham dự có đồng chí Trương Công Hòa – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể huyện, lãnh đạo UBND các xã trong huyện.
Trong năm 2023, UBND huyện tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn, hiệu quả gắn với nhu cầu thị trường; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; khai thác có hiệu quả lợi thế của từng vùng. Tiếp tục triển khai các giải pháp, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ vào sản xuất; nghiên cứu, triển khai các dự án khoa học công nghệ, đẩy mạnh thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và thực hiện có hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. 

Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 01/4/2022 của Huyện ủy về xây dựng huyện Sơn Tịnh đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp đến năm 2025. Triển khai các giải pháp giữ vững và nâng chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các xã; xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu và xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch; phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 
Tiếp tục định hướng và tạo điều kiện để các hợp tác xã hoạt động hiệu quả; chú trọng phát triển các loại hình kinh tế trang trại ở những vùng có lợi thế, nâng cao giá trị chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp; áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Nâng cao chất lượng công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, thú y, bảo vệ thực vật và công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh vào các Khu công nghiệp trên địa bàn huyện; kêu gọi, thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Tịnh Bắc; triển khai đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Bình - Thọ…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua dự thảo Quyết định của UBND huyện về giao chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; thông qua dự thảo Quyết định của UBND huyện về Chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2023. Ngoài ra, hội nghị cũng đã thông qua Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023; thông qua dự thảo Quyết định của UBND huyện về ban hành quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; thông qua dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện về việc tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2023; thông qua dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. 

Đối với nhiệm vụ tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão – năm 2023, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão – năm 2023. Theo đó, tập trung vào nhiệm vụ đảm bảo kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau tết, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, rác thải, chăm lo đời sống, tình thần, vật chất cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn,…; tổ chức tốt Lễ phát động Tết trồng cây tại khu tưởng niệm và tượng đài Chiến thắng Ba Gia….

 

Thiên Bảo – Kim Cúc

ipv6 ready