Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân

12/05/2022    80

Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Tịnh ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

.

Sáng ngày 08/5/2022, Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Tịnh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình 

Với chủ đề “Bảo hiểm xã hội - điểm tựa của bạn và gia đình”, Lễ ra quân năm nay tập trung đẩy mạnh hoạt động truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, quyền và lợi ích khi tham gia; nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, với người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ ngày 01/01/2022 và một số nội dung khác có liên quan.  

BHXH huyện Sơn Tịnh ra quân tuyên truyền tại các trục đường trên địa bàn huyện

Sau buổi lễ, Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Tịnh đã tổ chức ra quân tuyên truyền tại các trục đường chính trên địa bàn huyện.

 

Đức Văn

ipv6 ready