Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh tham quan mô hình Tuyển chọn một số giống sắn có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, kháng bệnh khảm lá sắn, đạt năng suất chất lượng, phù hợp với điều kiện sinh thái

30/05/2022

Các đại biểu tham quan mô hình trồng giống sắn kháng bệnh khảm lá sắn HN3 và HN5 tại xã Tịnh Thọ

.

Sáng ngày 19/5/2022, UBND huyện Sơn Tịnh phối hợp với Viện di truyền nông nghiệp tổ chức tham quan, đánh giá kết quả thực hiện mô hình Tuyển chọn một số giống sắn có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, kháng bệnh khảm lá sắn, đạt năng suất chất lượng, phù hợp với điều kiện sinh thái. Đây là mô hình thuộc Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh “Tuyển chọn và nhân nhanh một số giống sắn mới kháng bệnh khảm lá, năng suất cao phục vụ canh tác sắn bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi”.

Mô hình Tuyển chọn một số giống sắn có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, kháng bệnh khảm lá sắn, đạt năng suất chất lượng, phù hợp với điều kiện sinh thái được Viện di truyền nông nghiệp triển khai ở 2 xã Tịnh Bình và Tịnh Thọ với diện tích khoảng 1,5 héc ta, có 19 hộ tham gia, với 2 giống khoai mỳ (sắn) HN3 và HN5. Tham gia mô hình, các hộ dân được hỗ trợ 100% giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Mô hình được triển khai từ tháng 12/2021, nay được hơn 5 tháng, thời gian thu hoạch dự kiến tháng 11/2022. Tại buổi tham quan, các đại biểu đánh giá mô hình đến nay đã đạt được hiệu quả kháng bệnh khảm lá, thân thẳng, tán gọn không phân nhánh, vỏ củ màu nâu, cuống củ ngắn, thịt củ màu trắng thích hợp với nhu cầu của nhà máy chế biến và thị hiếu của nông dân

Khi đề tài “Tuyển chọn và nhân nhanh một số giống sắn mới kháng bệnh khảm lá, năng suất cao phục vụ canh tác sắn bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi” của Viện di truyền nông nghiệp thành công sẽ đánh dấu bước đầu trong việc tuyển chọn được giống sắn có khả năng chống chịu bệnh khảm lá, mang lại giải pháp cho người trồng sắn trong việc hạn chế ảnh hưởng của bệnh và nâng cao hiệu quả, phát triển sản xuất cây sắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Thiên Bảo – Đức Văn

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 868

Tổng số lượt xem: 721470