Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh tham dự Lễ khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Ngãi bằng hình thức trực tuyến

21/04/2022    137

UBND huyện Sơn Tịnh tham dự trực tuyến Lễ khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Ngãi

.

Sáng ngày 14/4/2022, UBND tỉnh tổ chức lễ khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh (Trung tâm IOC tỉnh Quảng Ngãi) bằng hình thức trực tuyến đến các huyện, thị xã, thành phố. Tại điểm cầu huyện Sơn Tịnh, tham dự có đồng chí Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của huyện và lãnh đạo UBND các xã trong huyện.
Mục tiêu của Trung tâm IOC tỉnh Quảng Ngãi là tạo nên hệ thống nền tảng cốt lõi quan trọng, kiểu mẫu, góp phần nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững. Hệ thống điều hành có khả năng giám sát và quản lý từ cấp tổng quan đến chi tiết từng tình huống, sẽ cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước cái nhìn toàn diện về các hoạt động đang diễn ra trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, công nghệ được áp dụng trong Hệ thống sẽ cho phép thực hiện phân tích dữ liệu lớn để đưa ra các cảnh báo, hỗ trợ ra quyết định, xây dựng phương án tổ chức, điều hành của các cấp chính quyền. 
Trung tâm IOC tỉnh Quảng Ngãi triển khai 9 phân hệ gồm: Giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giám sát và điều hành lĩnh vực Dịch vụ công; giám sát điều hành lĩnh vực Du lịch; giám sát điều hành lĩnh vực Quản lý tàu cá; giám sát điều hành lĩnh vực Giáo dục; giám sát quản lý văn bản điều hành; giám sát, điều hành lĩnh vực Y tế; giám sát thông tin trên môi trường mạng; giám sát, xử lý lĩnh vực An toàn thông tin mạng (SOC). 
Việc khai trương, đưa Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Ngãi vào vận hành là bước khởi động quan trọng. Để phát huy hết công năng, hiệu quả thời gian tới tỉnh cần phải tiếp tục hoàn thiện, mở rộng các phân hệ chức năng đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của tỉnh. 
 
 

Thiên Bảo - Kim Cúc

ipv6 ready