Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh tập huấn triển khai quy định về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

03/06/2022    84

Quang cảnh hội nghị

.

Sáng ngày 24/5/2022, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai quy định về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, với sự tham gia của các đại biểu là đại diện lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp - Hộ tịch được phân công thực hiện nhiệm vụ theo dõi, triển khai xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của 11 xã trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên truyền đạt các nội dung của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thông tư tập trung hướng dẫn chi tiết các quy định tại khoản 6, Điều 3 và khoản 5, Điều 5 của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, bao gồm nội dung, điểm số và cách tính điểm của các tiêu chí, chỉ tiêu xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; quy trình, biểu mẫu, tài liệu phục vụ việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua đó tạo cơ sở pháp lý thực hiện đồng bộ, thống nhất, bảo đảm tính thực chất, hiệu quả của việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Thông qua hội nghị, giúp cho đội ngũ công chức, người được phân công thực hiện nhiệm vụ theo dõi, triển khai xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nắm bắt đầy đủ, kịp thời các quy định liên quan đến việc đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai các hoạt động xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện.

 

Thiên Bảo – Đức Văn

ipv6 ready