Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh: Tập huấn phần mềm quản lý văn bản ioffice dùng chung trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi

02/07/2020

Sơn Tịnh: Tập huấn phần mềm quản lý văn bản ioffice dùng chung trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 29/6/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức tập huấn phần mềm quản lý văn bản ioffice dùng chung trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Quang cảnh hội nghị tập huấn
Tại hội nghị tập huấn, các học viên là trưởng, phó các phòng, ban ngành, cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Sơn Tịnh, UBND các xã đã được chuyên viên VNPT Quảng Ngãi phổ biến, giới thiệu chức năng hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc; hướng dẫn chuyển đổi toàn bộ cơ sở dữ liệu của hệ thống Văn phòng điện tử eoffice sang hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-ioffice bảo đảm liên thông, đồng bộ ở 4 cấp, từ Trung ương đến địa phương; cách xử lý văn bản đến, văn bản đi; chức năng lưu trữ, hồ sơ công việc, chức năng gửi tin nhắn, lịch công tác;…. Phần mềm này có điểm thuận lợi là được cài đặt trên máy vi tính và điện thoại thông minh nên người sử dụng có thể làm việc được mọi lúc, mọi nơi. 
Tại hội nghị tập huấn, các chuyên viên VNPT Quảng Ngãi còn trực tiếp hướng dẫn cho các học viên phần thực hành, trả lời những vướng mắc, phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm quản lý văn bản ioffice. 
Thông qua lớp tập huấn đã trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức của huyện những kiến thức, kỹ năng xử lý văn bản điện tử, sử dụng phần mềm ioffice. Dự kiến, ngày 01/8/2020, phần mềm quản lý văn bản ioffice dùng chung trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi sẽ chính thức đi vào hoạt động nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả mô hình liên thông 4 cấp (cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã). 
 

Kim Cúc - Thiên Bảo