Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh tập huấn Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

15/06/2021

Quang cảnh buổi tập huấn

.

Chiều ngày 08/6/2021, UBND huyện Sơn Tịnh đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Quảng Ngãi tổ chức tập huấn về việc báo cáo thông qua Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Tham dự lớp tập huấn có các chuyên viên phụ trách nhập dữ liệu, tổng hợp, gửi báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ của các phòng, ban thuộc huyện; công chức 11 xã phụ trách nhập dữ liệu, tổng hợp, gửi báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.
Các thành phần tham gia tập huấn đã được cán bộ Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Quảng Ngãi truyền đạt các thông tin tổng quan về phần mềm như: Quy trình thực hiện chế độ báo cáo trên hệ thống, các nhóm quyền cơ bản trên hệ thống và chức năng chính. Sử dụng hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Khối chức năng nghiệp vụ và khối chức năng chung và hướng dẫn thực hành trực tiếp trên hệ thống. Bên cạnh đó, các thành phần tham gia tập huấn được giải đáp những thắc mắc về những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện các thao tác, ứng dụng Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính Phủ. Lớp tập huấn nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng để sử dụng thành thạo các chức năng của hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ để thực hiện 6 chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP. Qua đó, tạo sự đồng bộ, nâng cao tính chuyên nghiệp, đảm bảo tính kịp thời, thuận tiện, chính xác, trách nhiệm trong thực hiện chế độ báo cáo.
Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính Phủ là hệ thống thu thập, tích hợp dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước, nhằm tổng hợp, phân tích dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống nhằm bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa đổi mới lề lối phương thức làm việc với ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, có 100% báo cáo định kỳ do Bộ, ngành, địa phương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (không bao gồm nội dung mật), 100% báo cáo trong Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế, xã hội được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ... Lợi ích của hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ nếu điện tử hóa, hệ thống tổng hợp, thì người có trách nhiệm của mỗi cấp báo cáo chỉ xem và bấm duyệt, gửi báo cáo, mà không phải tổng hợp, tiết kiệm được thời gian cho bước tổng hợp ước tính là 6/10 ngày, số ngày công tiết kiệm được là 4.752 ngày công/năm và sẽ tiết kiệm được cho ngân sách Nhà nước khoảng 460 tỷ đồng/năm.
         

Đức Văn