Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Sơn Tịnh tập huấn đánh giá viên chất lượng nội bộ TCVN ISO 9001:2015

12/12/2018

Ngày 03/12/2018, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức tập huấn đào tạo đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND các xã trên địa bàn huyện. Tham gia lớp tập huấn có hơn 50 học viên đến từ 11 xã trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chuyên gia tư vấn Công ty Cổ phần quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu triển khai các nội dung Tại lớp tập huấn, học viên được cung cấp các kiến thức và kỹ năng để chuẩn bị, tổ chức một cuộc đánh giá; biết cách lập danh mục và lập báo cáo đánh giá; đánh giá theo phương pháp tiếp cận theo quá trình... Tại buổi tập huấn, các học viên được báo cáo viên triển khai các nội dung cơ bản của khóa học gồm: Các định nghĩa liên quan đến đánh giá, mục đích đánh giá, các loại hình đánh giá và kiểm tra. Đồng thời, báo cáo viên cũng trình bày một số biểu mẫu quy trình, quyết định, chính sách và mục tiêu chất lượng giúp các học viên có cái nhìn tổng thể, toàn diện về hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015. Thực hiện các bài tập quan sát hiện trường. Qua khóa tập huấn, các học viên nắm bắt được những kiến thức dành cho đánh giá viên nội bộ để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 một cách hiệu quả, từng bước nâng cao công tác quản lý và chất lượng công việc tại đơn vị.