Truy cập nội dung luôn

Sơn Tịnh: Ra mắt mô hình tuyên truyền Pháp luật - Chuyển đổi số

21/04/2023 15:35    91

Quang cảnh hội nghị

.

Chiều ngày 08/4/2023, Công an huyện Sơn Tịnh phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình tuyên truyền Pháp luật - Chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện. Tham dự có lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh; về phía lãnh đạo huyện có đồng chí Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện và hơn 300 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện tham gia. 
Mở đầu buổi Hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an huyện và Huyện Đoàn Sơn Tịnh ký kết Chương trình hoạt động giữa Công an huyện với Huyện Đoàn thực hiện mô hình tuyên truyền Pháp luật - Chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện.

 

Công an huyện và Huyện Đoàn thực hiện ký kết Chương trình hoạt động mô hình tuyên truyền Pháp luật - Chuyển đổi số
Tại hội nghị, đã thông qua qui chế phối hợp và thực hiện mô hình tuyên truyền Pháp luật - Chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên; Quyết định ban hành qui chế hoạt động mô hình tuyên truyền Pháp luật - Chuyển đổi số. 
Theo đó, mô hình được thành lập với 20 thành viên, là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Pháp luật - Chuyển đổi số.  

 

Các thành viên ra mắt mô hình tuyên truyền Pháp luật - Chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao việc phối hợp giữa Công an huyện và Huyện Đoàn Sơn Tịnh tổ chức ra mắt mô hình tuyên truyền Pháp luật - Chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên. 

Đồng chí nhận định, trong việc tuyên truyền Pháp luật - Chuyển đổi số, lực lượng đoàn viên thanh niên là nhân tố quan trọng để thực hiện các mục tiêu đề ra. Việc tiếp cận, tiếp thu chuyển đổi số cần có con người số, công dân số mà thanh niên là lực lượng dễ tiếp cận. 

 

Đồng chí Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đoàn viên thanh niên là nguồn nhân lực trẻ, năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với điều kiện mới, thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 
 

Thu Phượng – Kim Cúc